Annons

Tack för hjälpen!

Sveriges Radio
”Aldrig har konkurrensen om publikens öron varit så stor som nu och Sveriges Radio måste i denna konkurrens bli valda på ett helt annat sätt än tidigare. Det är vi fullt medvetna om och ödmjuka inför.”
Publicerad 2 januari 2020
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Vi kommer att göra vad vi kan för att möta de krav och förhoppningar som finns på oss de kommande åren.” Cilla Benkö, vd Sveriges Radio.
"Vi kommer att göra vad vi kan för att möta de krav och förhoppningar som finns på oss de kommande åren.” Cilla Benkö, vd Sveriges Radio.Foto: Martina Holmberg / TT

Tack svenska folket för hjälpen! Utan er hade vi inte varit där vi är idag. Utan er hade vi inte kunnat ta fram vår nya vision och våra nya mål. Utan era synpunkter hade vi inte gjort de satsningar vi gör nu.

I våras åkte vi på en sex veckor lång turné från norr till söder och träffade och talade med flera tusen svenskar på köpcentran, i skolor, på torg, i skidbacken, på hotell. Vi pratade om synen på Sveriges Radio, vad som fick er vi mötte att lyssna på oss, vad som gör att ni stänger av, vad ni saknar från oss. Det finns flera viktiga lärdomar att dra från de många mötena.

Annons

Sveriges Radio har idag en räckvidd på 7,5 miljoner svenskar varje vecka trots att konkurrensen om publikens tid aldrig har varit större. Idag slåss olika nationella mediebolag med varandra om publikens uppmärksamhet, men kampen om publikens tid är ännu hårdare mot globala digitala företag som kan satsa stora summor på utveckling av både teknik och innehåll.

Cilla Benkö, vd Sveriges Radio.
Cilla Benkö, vd Sveriges Radio.Foto: Marcus Palmgren
”Vi kommer också jobba ännu hårdare för att fler röster och perspektiv ska höras och åsikter brytas de kommande åren.”
Cilla Benkö, vd Sveriges Radio

När bolag som Spotify och Apple börjar göra eget ljudinnehåll och när videoföretag som Netflix och HBO kontinuerligt vässar sitt erbjudande är det viktigare än någonsin att vi levererar kvalitet och ett unikt innehåll till våra uppdragsgivare och ägare: svenska folket. För att fortsätta vara relevanta måste vi ha ett utbud som är tillräckligt attraktivt i en ny hårdare konkurrens, inte minst i en tid när alltfler medieföretag upptäckt de möjligheter som finns inom ljud.

Det har aldrig producerats så mycket ljud som det görs nu både i form av nya vanliga radiokanaler men också poddar och ljudböcker som numera på riktigt skrivs för örat. Det är också allt fler som har insett att det går att dels tjäna pengar på ljud, dels skapa en lojalitet hos publiken och därmed stärka sitt varumärke. Aldrig har konkurrensen om publikens öron varit så stor som nu och Sveriges Radio måste i denna konkurrens bli valda på ett helt annat sätt än tidigare. Det är vi fullt medvetna om och ödmjuka inför.

När vi träffade lyssnare och ickelyssnare i våras var det många som efterfrågade fler satsningar på poddar, många vill lyssna på en tid och en plats som de själva väljer. Vårt svar är att vi kommer att erbjuda ännu fler kvalitetspoddar de kommande åren. Många av landets största och mest framgångsrika poddar är skapade och producerade av Sveriges Radio som exempelvis landets största podd P3 Dokumentär, P3 Historia och Creepypodden.

Nästa år kommer det att bli en ännu tydligare skillnad mellan det Sveriges Radio erbjuder publiken i vanlig radio och det erbjudande vi har som podd. Radion går mer mot här och nu och direktsändningar. Närvaron och publikens möjligheter till medskapande både i studion men också utanför radiohusen kommer att öka. Den förändringen har redan skett i våra lokala kanaler, och som tidigare aviserat kommer P3 förändras.

Att tänka på publiken i åldersgrupper har blivit allt mindre relevant, desto viktigare är det att tänka på vilka behov som publiken har och som vi kan svara mot. Samma behov av vad Sveriges Radio ska erbjuda kan finnas hos en man i 50-årsåldern i norra Sverige som hos en kvinna i 30-årsåldern i en storstad längre söderut.

Vi kan lova en annan sak: när Sveriges Radio utvecklar företaget och tänker nya format så kommer vi att hålla fast vid vår strategi att ha ljudet i fokus. Vi är ett ljudbolag, vi ska vara bäst på ljud. När vi skriver, tar bilder eller gör videor gör vi det för att lyfta fram ljudet på våra digitala plattformar. Vi tror att det är rätt väg för att ge publiken mest valuta för pengarna och ge oss en tydlig position i ett tufft konkurrensläge. Om det också underlättar för en mer livskraftig kommersiell mediemarknad så är det både bra och viktigt. Den svenska demokratin mår bäst av ett starkt public service sida vid sida med starka kommersiella medier, det tryggar den så viktiga mångfalden.

Sveriges Radio har idag verksamhet på mer än 50 platser. För oss är det centralt att fortsätta att stärka bevakningen i hela landet. När vi mötte publiken i våras var det många som lyfte fram just detta, nämligen att radion har en lokalkänsla och ofta finns med där det händer. Andra pekade på att vi kunde bli ännu bättre på att befinna oss där inga andra medier finns och ställa frågor och granska makten. Därför lägger vi till att börja med mer kraft och resurser på att bland annat ta fram nya tekniska lösningar som ska göra det ännu enklare att producera radio utanför radiohusen.

Idag gör vi drygt 1 700 lokala nyhetssändningar varje vecka, det tänker vi fortsätta med. Vi kommer också jobba ännu hårdare för att fler röster och perspektiv ska höras och åsikter brytas de kommande åren. Tack vare över 20 korrespondenter över hela världen kan vi också varje dag spegla det stora och det lilla och göra komplicerade utrikespolitiska sammanhang begripliga genom de berättelser som vi kan fånga genom att vara på plats. För det och resten av Sveriges Radios utbud på 170 000 timmar om året betalar varje skattebetalare som mest 1.30 kronor om dagen.

Vi kan, och ska, som inget annat medieföretag i Sverige knyta ihop det lokala med det nationella och det globala. Sveriges Radio talar inte om för dig vad du ska tycka. Vi ger dig fakta och analyser som gör det enklare att fatta egna beslut. Vårt mål är att du inte bara ska veta att något har inträffat utan också varför och vad det får för konsekvenser. Hos oss ska tusentals åsikter höras och brytas, Sveriges Radio är en öppen arena för debatt och dialog. När vi tog fram vår nya vision – Fler röster och starkare berättelser för en större förståelse – hade vi just detta i åtanke, att vi ska vara en plats där fler röster och starkare berättelse ges utrymme vilket förhoppningsvis skapar en större förståelse för hur någon annan tänker och resonerar vilket får ökad betydelse i en alltmer polariserad tid.

Annons

En sak vet vi mer säkerhet: Vi kommer att göra vad vi kan för att möta de krav och förhoppningar som finns på oss de kommande åren.

Cilla Benkö, vd Sveriges Radio

Lennart Käll, styrelseordförande Sveriges Radio

Annons
Annons
Annons
Annons