Annons

”Ta till vara på drivkraften i omställningsarbetet”

Infrastruktur
”Drivmedelsbranschen arbetar intensivt för att nå klimatmålen, bland annat genom stora investeringar i förnybara drivmedel och i att bygga ut ladd-infrastrukturen på marknadsplatserna runtom i landet.”
Debatt • Publicerad 15 oktober 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"För att effektivisera omställningen behöver energislagen el, biodrivmedel och vätgas, lägga transportpusslet tillsammans.”Foto: Anders Wiklund/TT

Men för att effektivisera omställningen behöver energislagen el, biodrivmedel och vätgas, lägga transportpusslet tillsammans. Därför föreslår vi en Drivmedelskommission som utvecklar och tar till vara på drivkraften i omställningsarbetet.

Reduktionsplikten, Fit for -55 och Utfasningsutredningen är välkomna regelverk, utredningar och styrmedel för att nå klimatmålen. Men vad som blir allt mer uppenbart är att det behövs teknikneutrala lösningar som inte ensidigt fokuserar på och premierar en teknik utan flera.

Annons

Det är viktigt att elektrifieringstakten ökar, att laddinfrastrukturen byggs ut och att kapaciteten till el stärks men det kommer dröja länge innan tung trafik, flyg och sjöfart drivs av el.

Sofie Quant, kommunikationschef Drivkraft Sverige.
”Det är viktigt att elektrifieringstakten ökar, att laddinfrastrukturen byggs ut och att kapaciteten till el stärks men det kommer dröja länge innan tung trafik, flyg och sjöfart drivs av el.”
Sofie Quant, Kommunikationschef Drivkraft Sverige.

Därför vill vi att förståelsen och kunskapen breddas om den nytta förnybara drivmedel och biodrivmedel bidrar med. Till att börja med är de en förutsättning för att nå klimatmålen. Enligt Trafikverket kommer det att krävas omkring 70 procent mer biodrivmedel 2030 jämfört med i dag om målen ska nås. Det motsvarar att 55 procent av de fossila drivmedlen ersätts av biodrivmedel i jämförelse med dagens 21 procent.

En fördel med biodrivmedel är att det kan tankas i befintliga fordon redan i dag. Det kommer att dröja länge innan tunga transporter, flyg och sjöfart drivs av el och därför fyller också förnybara drivmedel och biodrivmedel en avgörande roll. Elektrifiering av personbilar kan till exempel möjliggöra en snabbare omställning till förnybara drivmedel för tung vägtrafik, sjöfart och flyg

Ett konkret exempel är introduktionen av E10 den 1 augusti i år. E10 innebär ett stort kliv framåt för hållbara, flytande drivmedel. Fördelen är att den nya bensinen kan tankas i befintliga fordon redan i dag och att den inte kräver någon ny teknik, samtidigt som den minskar de fossila utsläppen med 6 procent, helt i linje med reduktionsplikten.

Sverige behöver nu en strategi för transportsektorns förnybara drivmedelsanvändning som tar hänsyn till att drivmedel är en internationell handelsvara i begränsad tillgång och som produceras utifrån strikta europeiska hållbarhetskrav.

För i hög grad styrs klimatarbetet här i Sverige av de beslut som fattas inom EU. Just nu handlar det om att ta ställning och förhålla sig till EU:s Fit for -55. Branschen välkomnar klimatpaketet men det saknas en samlad konsekvensanalys inom regelverket. Både flygets och sjöfartens omställning kan dessutom bromsa in om grödebaserade biodrivmedel inte får räknas mot den föreslagna europeiska kvotplikten så som föreslås.

Ska drivkraften att ställa om tas tillvara på bästa sätt är vårt förslag en Drivmedelskommission där energislagen ska kunna samverka. Vi vill se en strategi för produktion och användning av förnybara drivmedel och vi vill se att teknikneutralitet leder omställningen. Långsiktiga styrmedel och tydliga statsstödsregler är också en förutsättning för att vi tillsammans med transportbranschen ska kunna nå klimatmålen.

Johan G Andersson, VD Drivkraft Sverige

Sofie Quant, Kommunikationschef Drivkraft Sverige

Annons
Annons
Annons
Annons