Annons

”Svensk kärnkraft är ren och stabil”

Slutreplik, i debatt om svensk kärnkraft, tidigare inlägg 20 och 29 januari.
”Det är beklagligt att Lars-Erik Andervad uppenbarligen anser att det är mer angeläget att stänga kärnkraftsreaktorer, än att rädda klimatet och att minska utsläppen av växthusgaser.”
Debatt • Publicerad 3 februari 2020
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Svensk kärnkraft är ren och stabil i förhållande till alternativen för planerbar kraftproduktion.”
”Svensk kärnkraft är ren och stabil i förhållande till alternativen för planerbar kraftproduktion.”Foto: Adam Ihse/TT

För det är fortsatt så att en stor del av Europas energiförsörjning är fossilbaserad och i många fall med koleldade kraftverk. Svensk kärnkraft är ren och stabil i förhållande till alternativen för planerbar kraftproduktion.

De bedömningar som FN:s klimatpanel gör kring kärnkraftens betydelse är att den behöver öka med upp till 190 procent för att nå globala klimatmål. Det gäller också de slutsatser som dragits på EU nivå där man i kommissionens meddelande En ren jord åt alla drar slutsatsen att förnybart och kärnkraft utgör ryggraden i ett koldioxidfritt energisystem. Det är även så att Vattenfall som ett av få energibolag miljödeklarerar all den el som de säljer i enlighet med en ISO-standard och där den svenska kärnkraften har lägst utsläpp av samtliga energikällor i deras portfölj.

Annons

Detta hade således varit en stor insats för klimatet då fossilbaserad produktion hade kunnat tryckas undan, antingen i form av elexport eller för användning inom den svenska exportindustrin. Skulle man exempelvis trycka undan motsvarande mängd kolkraftsproducerad el som dessa reaktorer producerar skulle det innebära utsläppsminskningar motsvarande all biltrafik i Sverige under ett helt år.

Slutligen gällande investeringsbehoven konstateras tydligt i den rapport som tagits fram i Vattenfall att ”slutsatsen är att Ringhals 1, med låga investeringar, klarar både 50 och 60 års drift”. Mot bakgrund av detta motsatte vi oss stängningen av Ringhals reaktorer och där vår ståndpunkt i övrigt är att kärnkraften på sikt ska utvecklas, inte avvecklas. Det är en politik som är bra för Sveriges hushåll och näringslivet, men framför allt för klimatet.

Mattias Bäckström Johansson (SD), energipolitisk talesperson.

Annons
Annons
Annons
Annons