Annons

”Stoppa spekulationerna kring Oskarshamns sjukhus”

Oskarshamns sjukhus
Det har under den senaste tiden stormat kring Oskarshamns sjukhus. Rykten har spridits och tagit fart på ett sätt som missgynnar sjukhuset och dess medarbetare. Därför vill vi i SCV-majoriteten i Region Kalmar län se till att svara på några av de frågor och farhågor som cirkulerat.
Debatt • Publicerad 14 september 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Nu är det dags att omedelbart sluta upp att svärta ner medarbetarnas arbete, sprida oro, rykten och spekulationer.”
”Nu är det dags att omedelbart sluta upp att svärta ner medarbetarnas arbete, sprida oro, rykten och spekulationer.”Foto: Jan Brunby

SCV-majoriteten tror på Oskarshamns sjukhus och dess medarbetare. Alla som bor i mellersta delen av Kalmar län ska få den vård de behöver. Utan sjukhuset är det inte möjligt. Därför måste sjukhuset stärkas och nya arbetssätt införas för att möta det vårdbehov som finns.

SCV-majoritetens vision framåt är tydlig. Vi ska ha tre stabila sjukhus där varje sjukhus arbetar utifrån sina förutsättningar och bedriver en verksamhet med fortsatt goda resultat, en friskare befolkning och Sveriges nöjdaste patienter.

Karin Helmersson (C), Angelica Katsanidou (S) och Lena Granath (V).
Karin Helmersson (C), Angelica Katsanidou (S) och Lena Granath (V).Foto: Mats Andersson
”De senaste tio åren har det satsats över 630 miljoner på att utveckla och stärka sjukhuset. I närtid har vi tagit beslut kring om- och tillbyggnation av vårdenheterna för medicinteknik, mammografiscreening, radiologi och administration. Sjukhuset kommer att få en ny kafeteria och restaurang.”
Angelica Katsanidou (S) regionstyrelsens ordförande.
Annons

För att skingra ryktena krävs fakta och sanning i debatten. Här följer svar på de rykten och frågor som vi i SCV-majoriteten sett:

# Kommer Oskarshamns sjukhus läggas ned?

Nej. Det har aldrig varit aktuellt för SCV-majoriteten och det kommer det inte heller att bli.

# Kommer akuten i Oskarshamn läggas ned?

Nej. Det är inte ett av förslagen i tjänstepersonernas slutredovisning på uppdraget kring ekonomiska åtgärder. Det som skrivs i förslaget är att en analys och översyn av flödena i de akuta vårdprocesserna i länet behövs. En sådan analys ska omfatta alla delar i hälso- och sjukvården, inklusive ambulans och primärvårdens jouruppdrag i länet.

# Antalet vårdplatser på en avdelning har minskat, varför då?

Den minskning som verksamheten tillfälligt gjort beror främst på bristen av personal när regionen nu minskar beroendet av hyrpersonal. Något som komplicerar detta är implementeringen av EU:s arbetstidsdirektiv.

Det pågår ett arbete med att se över patientflöden i hela regionen. Detta för att se till att fördelningen av vårdplatser är lämpligt utifrån de medicinska experternas bedömning kring behovet. Vi ska komma ihåg att vår region år efter år har presterat i topp vad gäller tillgänglighet och det ska vi fortsätta göra.

Oskarshamns sjukhus är ett sjukhus att vara stolt över. I flera år har sjukhuset utsetts till Sveriges bästa mindre sjukhus. Det har landets kortaste väntetider till akuten och en högklassig vård inom ortopedi och andra specialiteter. Enligt Inspektionen för vård och omsorgs granskning, där sjukhus i samtliga regioner finns med, är sjukhuset det enda som inte påvisar någon brist på vårdplatser.

Socialstyrelsen påvisade också nyligen att vår region är den enda regionen i landet som redovisar ett tillräckligt med vårdplatser. SCV-majoriteten har aldrig, och kommer aldrig, arbeta för att lägga ned sjukhuset. Tvärtom. De senaste tio åren har det satsats över 630 miljoner på att utveckla och stärka sjukhuset. I närtid har vi tagit beslut kring om- och tillbyggnation av vårdenheterna för medicinteknik, mammografiscreening, radiologi och administration. Sjukhuset kommer att få en ny kafeteria och restaurang.

Annons

Dessutom görs en särskilt stor satsning på röntgen i Oskarshamn, med den nya magnetröntgen som ska på plats. Över 150 miljoner satsas i närtid. Vi förstärker också verksamheten genom att ha förnyat avtalet med universitetet för att bedriva verksamhetsnära utbildning för sjuksköterskor i Oskarshamn.

Stor del av den oro som sprids kommer från det beslutet att minska andelen inhyrd personal vid våra tre sjukhus. Detta är något som samtliga partier i regionfullmäktige har kommit överens om. Från början har det varit tydligt för verksamheterna och politikerna att det kommer att påverka samtliga

tre sjukhus i länet. Hur tufft det blir kommer bero på hur väl vi lyckas ned att återanställa tidigare hyrpersonal. I Oskarshamn påverkade omställningen också valet att slå samman medicinska intermediärvården (MIMA, nu benämnt MOA) och hjärtintensivvården för att klara bemanningen utan hyrpersonal.

MIMA hade en beläggningsgrad på 28 procent, samtidigt som verksamheten var beroende av inhyrd personal. Nu ska verksamheten drivas tillsammans med medarbetare på hjärtintensiven. Omställningen är igång och regionen har redan börjat rekrytera medarbetare där bland annat tidigare hyrpersonal kommer att erbjudas anställning.Pågående arbete att kraftigt minska hyrpersonalen kan påverka antalet vårdplatser, men bara kortsiktigt.

Återigen, det finns inga beslut eller planer på att avveckla sjukhuset. Det innebär dock inte att tiden står stilla på Oskarshamns sjukhus. Världen utanför sjukhusets portar förändras ständigt och sjukhuset behöver växa och utvecklas med tiden för att kunna möta det vårdbehov som finns. Det kan innebära förändringar kopplat till bemanning, medicinsk utveckling, demografi och utvecklingen av nära vård.

Nu är det dags att omedelbart sluta upp att svärta ner medarbetarnas arbete, sprida oro, rykten och spekulationer. Det skadar sjukhusets rykte och möjligheten att rekrytera.

Angelica Katsanidou (S) regionstyrelsens ordförande

Karin Helmersson (C) regionråd

Lena Granath (V) regionråd

Annons
Annons
Annons
Annons