Annons

"Stärk relationen mellan folkhögskolorna och politiken”

Utbildning
Under ett regionfullmäktige i vintras behandlades en fråga av Moderaterna och Kristdemokraterna kring stärkta relationer mellan beslutsfattarna inom regionen och de fyra folkhögskolor i länet som de ansvarar för.
Debatt • Publicerad 30 maj 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Folkhögskolorna har flaggat tydligt att de saknar direkta ingångar till de som fattar beslut om deras vardag.”
”Folkhögskolorna har flaggat tydligt att de saknar direkta ingångar till de som fattar beslut om deras vardag.”Foto: Emma Arenius

Frågan har uppstått då folkhögskolorna flaggat tydligt att de saknar direkta ingångar till de som fattar beslut om deras vardag, efter att kontaktpolitiker avskaffades för ett par år sedan.

Frågan besvarades av S, C, V-majoriteten med att detta inte behövdes i och med att det finns så många regionråd idag och att de får stå för dessa kontakter. Vissa av ledamöterna på vänstersidan påstod dessutom att det skulle ta alldeles för mycket tid i anspråk och att medarbetarna inte skulle ha tid att träffa beslutsfattare någon timma per halvår. Visst kan vi som regionråd besöka folkhögskolorna, det gör jag regelbundet, men det kan ännu inte på långa vägar mäta sig med vad särskilt utpekade kontaktpolitiker kan göra.

Annons

Ironiskt nog så bara dagar efter regionfullmäktige där svaret gavs att kontaktpolitiker minsann inte behövdes, besökte rektorerna på Ölands och Vimmerby folkhögskolor folkhögskolestyrelsen sammanträde och påtalade där behovet och avsaknaden av kontaktpolitiker, då dessa som sagt funnits i deras verksamheter tidigare. Detta har sedermera även bekräftas av skolledningen på Högalids folkhögskola.

Det är beklagligt att avståndet till politiken växer, i och för sig inte bara på folkhögskolorna utan det går att utläsa i medarbetarenkät efter medarbetarenkät som täcker hela regionen. Förtroendet för ledning och styrning minskar och beslutsfattarna, vi politiker, kommer allt längre från verkligheten på ”golvet”. Det är inte bara tråkigt, utan direkt dåligt att de som fattar besluten uppfattas som för långt borta från dem det berör.

I och med att rektorerna på regionens folkhögskolor påtalar bristerna av att ha kommit längre från politiken samt att de önskar återknyta de täta band som funnits tidigare mellan beslutsfattarna och skolorna, vill jag fråga Karin Helmersson (C) om regionmajoriteten (S, C, V) kan tänka sig testa ett nytt pilotprojekt med kontaktpolitiker på folkhögskolorna såsom medarbetarna önskar, eller varför inte?

Carl Dahlin (M), regionråd

Annons
Annons
Annons
Annons