Annons

”Stångådals- och Tjustbanorna är sydöstra Sveriges viktigaste infrastruktursatsning”

Infrastruktur
”Kalmar län är ett avlångt och relativt glest befolkat län. Det i sig är en utmaning när det kommer till infrastruktur.”
Debatt • Publicerad 7 september 2020
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Tyvärr har egentligen inte mycket hänt sedan spåren trafikerades med ånglok. Kustpilen som går där idag bolmar fram genom länet eldande med diesel.”Foto: Mats Holmertz

Men det gör oss också mycket lämpade för tågtrafik. Något som tidigare generationer förmodligen noga tänkt ut när Stångådals- och Tjustbanorna anlades för över 100 år sedan.

Tyvärr har egentligen inte mycket hänt sedan spåren trafikerades med ånglok. Kustpilen som går där idag bolmar fram genom länet eldande med diesel. Alla vi som åkt sträckan vet att banorna mer känns som en ruffig gammal berg och dalbana än den komfortabla resan en tågresa kan vara.

Annons

Stångådalsbanan och Tjustbanan har en enorm potential. Både som infrastruktur för tunga transporter åt de gröna näringarna i länet och som nav för effektiv regional pendling, till och från arbete och studier, och längre resor.

Jens Körge, ordförande Vänsterpartiet Kalmar län.Foto: Jan Magnusson
”Alla vi som åkt sträckan vet att banorna mer känns som en ruffig gammal berg och dalbana än den komfortabla resan en tågresa kan vara.”
Jens Körge, Ordförande Vänsterpartiet Kalmar län

Med rätt insatser skulle restiden längs den längsta sträckingen, mellan Kalmar och Linköping, kunna minska med cirka en timme. Från dagens 3 timmar till cirka 2 timmar. Den minskade restiden skulle främst få två effekter.

1. Kortare pendlingstider till och från Kalmar, Västervik och Linköping skulle öka möjligheterna att bo och verka i alla kommuner längs Stångådalsbanan och Tjustbanan.

2. Restiden med tåg till Stockholm skulle minska avsevärt och tillförlitligheten skulle öka markant, vilket skulle göra att alla länsbors behov av flyg till huvudstaden kraftigt skulle minska.

Och som om det inte vore nog med det så skulle det bli ännu enklare att ta sig till och från Astrid Lindsgrens värld på sommaren.

Parallellt med arbetet för att minska pendlingstiden så måste alla överfarter göras säkra. Idag finns ett flertal obevakade överfarter längs spåret. De är farliga och har till och med orsakat dödsolyckor. Ingen ska behöva förknippa tågtrafik med otrygghet.

Att rusta upp och elektrifiera Stångådalsbanan och Tjustbanan är sydöstra Sveriges viktigaste infrastruktursatsning. Det är en stor investering. Men den är helt nödvändig om vårt län ska kunna fortsätta utvecklas i en hållbar riktning.

Därför ställer sig Vänsterpartiet bakom den avsiktsförklaring om med- och samfinasiering till statliga satsningar på Stångådalsbanan som tecknats mellan Region Kalmar län och kommunerna längs Stångådalsbanan. Vi kommer också göra vad vi kan för att trycka på våra representanter i riksdagen för att denna viktiga satsning ska bli av.

Jens Körge, Ordförande Vänsterpartiet Kalmar län

Sara Kånåhols, Vice Ordförande Vänsterpartiet Kalmar län

Annons

Linda Fleetwood, Regionråd

Liselotte Ross, Kommunalråd Kalmar

Helene Carlsson, Vänsterpartiet Mönsterås

Lennart Beijer, Vänsterpartiet Hultsfred

Lars Johansson, Vänsterpartiet Vimmerby

Annons
Annons
Annons
Annons