"Stå upp för Afghanistans folk”

Afghanistankrisen
”Det totala kaos som utbrutit i Afghanistan sedan talibanerna tog över landet saknar motstycke. Journalister som befunnit sig i krigshärdar och i extrema islamisters kalifat vittnar om att detta är det värsta de varit med om.”
Debatt • Publicerad 26 augusti 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Vi kräver även att alla deporterade som fortfarande befinner sig i Afghanistan får plats på evakueringsplanen tillsammans med tolkar, lokalanställda och svenskar.”
”Vi kräver även att alla deporterade som fortfarande befinner sig i Afghanistan får plats på evakueringsplanen tillsammans med tolkar, lokalanställda och svenskar.”Foto: Andrea Comas

Bilderna på TV från Kabuls flygplats och evakueringen av både afghaner och andra nationaliteter är hjärtskärande. I människors ögon lyser paniken över att förlora möjligheten till ett liv.

Här i Sverige och i Kalmar är vi många som ser våra vänner och bonusbarn slitas mellan förtvivlan över anhöriga som sitter fast i Afghanistan och rädslan över att utvisas till detta inferno. För fortfarande vägrar Sverige ge afghaner som befinner sig i landet uppehållstillstånd. Tvångsutvisningarna är stoppade men bara tillfälligt. Ingen som är någorlunda insatt i Afghanistans situation kan se att stoppet skulle försvinna inom närtid.

Den osäkerhet det medför att inte ha uppehållstillstånd är tärande. Migrationsverket har insett att det inte längre går att säga nej till de afghaner som sökt skydd i Sverige. Varför vill då inte Migrationsverket inte erkänna att de måste säga ja och ge dessa människor uppehållstillstånd.

I många år har vi som stöttat flyktingar, ofta ensamkommande barn, försökt få politiker och myndigheter att lyssna på oss och på dem som sökt asyl mot Afghanistan. Deras vittnesmål har varit samstämmiga under hela tiden sedan 2015. De har asylskäl. De flesta var på flykt från talibaner redan 2015 eftersom talibanerna redan då hade makten i vissa delar av Afghanistan. Många afghaner som är i Sverige tillhör minoriteten hazarer , som av tradition är shiamuslimer, och som talibanerna inte anser vara muslimer.

Talibanernas folkmord av hazarer har aldrig upphört och nu förvärras situationen för de hazarer som finns kvar i Afghanistan. Situationen i Afghanistan just nu tillsammans med en framåtsyftande bedömning och det faktum att talibaner har makten i hela landet och vill utrota minoriteter och folk med annan tro gör att alla afghaner självklart har asylskäl.

Vi kräver därför att våra vänner, bonusbarn och anhöriga som redan befinner sig i Sverige ska få sina asylskäl erkända och få permanent uppehållstillstånd.

Vi kräver även att alla deporterade som fortfarande befinner sig i Afghanistan får plats på evakueringsplanen tillsammans med tolkar, lokalanställda och svenskar.

Detta för att få en chans att kunna leva sina liv i säkerhet och få rätt att bidra till samhället.

Jessica Rydell

Barbro Karlsson

Tommie Karlsson

Lotta Lindh

Ann Moreau

Maria Eidrup

Gode män, bonusföräldrar, kontaktpersoner och volontärer