Annons

"Skyddar vi naturen tar vi också tag i klimatkrisen”

Klimatpolitik
”Världen är inte i närheten av att nå klimatmålen i Parisavtalet och just nu befinner vi oss på en ohållbar väg mot 2,5°C uppvärmning, och då om alla mål som satts faktiskt efterlevs.”
Debatt • Publicerad 2 november 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"En torrlagd våtmark ger ökade utsläpp av klimatgaser, men om vi återställer våtmarken minskar istället utsläppen, och den ger oss rent vatten samt livsmiljöer för en myriad av grodor, fåglar och insekter.”
"En torrlagd våtmark ger ökade utsläpp av klimatgaser, men om vi återställer våtmarken minskar istället utsläppen, och den ger oss rent vatten samt livsmiljöer för en myriad av grodor, fåglar och insekter.”Foto: ROBIN HALDERT / TT

Vi måste halvera våra koldioxidutsläpp varje decennium och nå nettonollutsläpp senast 2050, för att leverera på Parisavtalet och klara oss från en skenande klimatkris.

Den granskning av alla länders klimatplaner som FN gjorde 2021, visar att världen är långt från att nå Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till max 1,5 grader. Ändå vet vi att redan skillnaden mellan 1,5°C och 2°C är monumental när det kommer till hur det påverkar vår planet. De tropiska korallreven exempelvis får svårt att överleva en global uppvärmning på 2 grader.

Gustaf Lind, Generalsekreterare, WWF.
Gustaf Lind, Generalsekreterare, WWF.Foto: Ola Jennersten
”Vi står redan inför den sjätte massutrotningen, senast var det dinosaurierna som utrotades för 65 miljoner år sedan. Vi släpper ut växthusgaser, förorenar och exploaterar mer och mer av den lilla orörda natur som finns kvar.”
Gustaf Lind, Generalsekreterare, WWF.
Annons

Enligt WWFs 2020 Living Planet Index har populationerna av ryggradsdjur, det vill säga däggdjur, fåglar, fiskar, amfibier och reptiler i genomsnitt minskat med 68 procent sedan 1970. 1 miljon djur och växtarter hotas av utrotning och mänskliga aktiviteter påverkar idag hela två tredjedelar av jordens yta.

Vi står redan inför den sjätte massutrotningen, senast var det dinosaurierna som utrotades för 65 miljoner år sedan. Vi släpper ut växthusgaser, förorenar och exploaterar mer och mer av den lilla orörda natur som finns kvar.

Vår civilisation kan inte överleva utan biologisk mångfald. Om vi vill återskapa och bibehålla en frisk planet som förser oss med naturresurser som grödor från jordbruket, fisk i haven, färskt vatten att dricka och ett stabilt klimat, måste vi vända den negativa trenden. Vi riskerar nu att förlora ekosystemtjänster som uppskattas till ett värde två gånger så stort som den globala BNPn.

Vi måste använda smarta och effektiva lösningar för att ta itu med dessa två globala kriser som hänger ihop; klimatkrisen och den snabba förlusten av biologisk mångfald.

Naturbaserade lösningar, alltså att arbeta med åtgärder som på olika sätt skyddar och återställer natur, har stor potential att bidra till en lösning på båda kriserna. Rätt genomförda kan naturbaserade lösningar inte bara bromsa klimatutsläpp och öka naturens motståndskraft mot klimatförändringar, utan också stödja biologisk mångfald och bidra till rättvis utveckling.

Några exempel på naturbaserade lösningar som både minskar mängden klimatgaser i atmosfären och bidrar till att främja biologisk mångfald är återställande av våtmarker och skydd samt återställande av mangroveträsk samt att avsätta skog med rika ekosystem.

En torrlagd våtmark ger ökade utsläpp av klimatgaser, men om vi återställer våtmarken minskar istället utsläppen, och den ger oss rent vatten samt livsmiljöer för en myriad av grodor, fåglar och insekter.

Skogen är avgörande för biologisk mångfald, exempelvis lever hälften av jordens arter i världens regnskogar, men skogen har också stor påverkan på klimatutsläpp. Världens skogar innehåller enorma mängder bundet kol. Utsläppen av koldioxid från avskogning och förstörelse av skog uppgår till ca 12 procent av alla växthusgaser idag. Bedriver vi ett mer ansvarsfullt skogsbruk utan avskogning, eller låter skogen vara orörd, skulle skogens kol fortsätta vara bundet och samtidigt gynna den biologiska mångfalden.

Med naturbaserade lösningar kan vi skydda, återställa och förvalta både natur och samhällen. Vi skapar motståndskraft mot klimatförändringar och mildrar klimateffekter, minskar risken för naturkatastrofer och förbättrar människors hälsa och livskvalitet. Naturen och människors välbefinnande hör ihop.

Gustaf Lind, Generalsekreterare, WWF

Annons

Ola Hansén, Klimatexpert, WWF

Vicki Lee Wallgren, Avdelningschef Skog och arter, WWF

Annons
Annons
Annons
Annons