Annons

”Skydda smålänningarnas personuppgifter men håll fordonsregistret fortsatt öppet”

Fordonsregistret
I kölvattnet av den senaste tidens våg av rapporteringar om brott har debatten om sofistikerade söktjänster som sprider känsliga personuppgifter på nätet tagit fart.
Debatt • Publicerad 20 oktober 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Värna tillgång till fordonsregistret. Det fyller en viktig och central roll i samhället.”
”Värna tillgång till fordonsregistret. Det fyller en viktig och central roll i samhället.”Foto: Leif R Jansson/TT

Exemplen är många där privatpersoner blivit drabbade av inbrott i sina hem, fordonsrelaterade stölder och sprängningar. Förövarna kan enkelt och på några klick kartlägga sina offer, vilket också polis och åklagare vittnat om och beklagat sig över.

TV4 har nyligen även rapporterat om att Skatteverket och Eniro sett en tydlig ökning av människor som vill få sina personuppgifter skyddade eller borttagna från söktjänsterna. Någon skyldighet för sajterna att ta bort personuppgifterna finns dock inte. Paradoxalt nog skyddas söktjänsterna effektivt av den svenska yttrandefrihetsgrundlagen och så kallade frivilliga utgivningsbevis.

Annons

I debatten höjs samtidigt röster om att tillgången till det offentliga fordonsregistret i Sverige måste begränsas. Men vi anser att detta av flera skäl vore en mycket olycklig utveckling. CARFAX verkar på en internationell marknad och tillhandahåller fordonshistorik till privatpersoner, företag och myndigheter.

Genom att ha en öppen och transparent tillgång till fordonsuppgifter och fordonshistorik kan köpare och säljare göra tryggare affärer med varandra. Men det förekommer inga känsliga personuppgifter i detta system, utan det handlar enbart om fordonen.

Vår erfarenhet är att det är fullt möjligt att skapa lagstiftningar och system som både skyddar känsliga personuppgifter och som möjliggör för medborgare, företag och myndigheter att ta del av information och historik om fordon. Det är först när aktörer, helt utan begränsningar eller under tillsyn, tillåts samköra sina databaser med känsliga persondata och fordonsregister och gör söktjänsterna tillgängliga för allmänheten som de samhällsfarliga riskerna uppstår.

Sådana söktjänster kan drabba individer hårt. Men det skapar också beklagligt nog en allmän misstro mot en hel bransch där merparten av aktörer är seriösa och som erbjuder tjänster för att skydda och hjälpa individer kopplade till köp av begagnade fordon.

Sverige är, i negativ mening, unikt i Europa när det gäller förekomsten av kommersiella söktjänster som gör det möjligt att totalt kartlägga individers liv. Så kan vi inte längre ha det. Men värna tillgång till fordonsregistret. Det fyller en viktig och central roll i samhället.

Erik Wahlman, affärsutvecklingsansvarig hos Carfax Sverige

Annons
Annons
Annons
Annons