"Skydda miljöförsvararna – stärk lagstiftningen”

Miljöförsvarare
”De senaste tio åren har 1 733 människor runt om i världen mördats när de försvarat miljön och naturen. Just nu arbetar EU med att ta fram en ny lagstiftning som kräver att företag tar ansvar för hur deras verksamhet påverkar miljö och mänskliga rättigheter utomlands.”
Debatt • Publicerad 15 december 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Idag är det svårt att ställa företag i EU till svars när deras verksamhet påverkar miljö och mänskliga rättigheter negativt i ett annat land.”
"Idag är det svårt att ställa företag i EU till svars när deras verksamhet påverkar miljö och mänskliga rättigheter negativt i ett annat land.”Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

Nu måste svenska politiker driva på för en stark lagstiftning som skyddar de som försvarar miljön. Vi står mitt i en klimatkris och en naturkris med en accelererande förlust av jordens arter. Samtidigt blir det allt farligare att försvara miljön. Förra året dödades 200 människor för att de försvarade miljön, enligt en färsk rapport från Global Witness. Det är fyra personer varje vecka. Många fler trakasseras, hotas och fängslas – mörkertalet är stort.

De länder som är farligast för miljöförsvarare är Brasilien, Colombia, Filippinerna och Mexiko. Urfolk och småskaliga bönder drabbas mest. De försvarar den mark de bor och försörjer sig på mot gruvprojekt, dammar och storskaligt skogs- och jordbruk.

”Just nu hanteras ett lagförslag i EU som innebär stärkt skydd för miljöförsvarare runt om i världen. Förslaget innebär att företag i EU måste ta ansvar för både mänskliga rättigheter och miljön i hela sin värdekedja.”
Claes Gårdinger, ordförande Naturskyddsföreningen i Kalmar.

Din konsumtion av exempelvis mobiler, godis eller hamburgare är en anledning till att miljö och människor drabbas, då råvaror och material till varorna kan härstamma från företag i leverantörskedjan som exploaterar miljön i andra länder. Men idag är det svårt att ställa företag i EU till svars när deras verksamhet påverkar miljö och mänskliga rättigheter negativt i ett annat land. Anledningen är att det inte finns lagkrav på företags ansvar för miljö och mänskliga rättigheter vid exempelvis produktion av varor utomlands, utan endast frivilliga principer.

Just nu hanteras ett lagförslag i EU som innebär stärkt skydd för miljöförsvarare runt om i världen. Förslaget innebär att företag i EU måste ta ansvar för både mänskliga rättigheter och miljön i hela sin värdekedja.

Vi anser att lagförslaget är ett stort steg i rätt riktning. Det är nödvändigt med en effektiv lagstiftning där företag hålls ansvariga för negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljö, och att drabbade får ersättning när så sker. Grundbulten i den nya EU-lagstiftningen är mycket bra, men den skulle behöva förstärkas på en rad områden. Exempelvis behöver alla företag omfattas, och människor som drabbas ska kunna ställa företag till svars i EU.

Det är mycket viktigt att regeringen under sin tid som ordförande i EU ser till att lagstiftningen blir kraftfull. Det är angeläget att stärka skyddet för dem som står upp för miljön, klimatet och artrikedomen med risk för sitt eget liv.

Claes Gårdinger, ordförande Naturskyddsföreningen i Kalmar