Annons

"Skatteplanering hör inte hemma i offentliga förvaltningar”

Kommunpolitik i Nybro, replik på debattinlägg publicerat 27 januari.
”Det finns vissa uppfattningar i din, Henric Gustavsson (C), artikel om Nybro bostadsaktiebolag NBAB och AB Nybro brunn som måste ifrågasättas, ur ett demokratiskt perspektiv.”
Debatt • Publicerad 4 februari 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Är det demokratisk att NBABs hyresgäster ska stå för merparten av kostnaderna för AB Nybro brunn?”Foto: Arkivfoto

Delar din uppfattning att det är bra med nyproducerade lägenheter även utanför centrum hoppas det inte blir ”vandrarhemsuthyrning” beroende på hyresnivån och kommande hyresförhandlingars kostnadstäckning.

Varför ska NBABs hyresgäster köpa äldreboende, skolor med mera, ska inte alla kommuninnevånare vara med och stå för notan?

Annons

Varför ska AB Nybro brunn inte ha några anställda?

Är det demokratisk att NBABs hyresgäster ska stå för merparten av kostnaderna för AB Nybro brunn?

Efter att ha varit i kontakt med olika myndigheter tycker de inte att skatteplanering hör hemma i offentliga förvaltningar, utan hänvisar till att kommunerna ska finansieras genom skatter, statliga bidrag och vissa avgifter efter ett skattesolidariskt ansvar, som en stark demokrati förespråkar.

Avslutningsvis, Henric Gustavsson, anser undertecknad att du ska sätta dig in i vad det innebär med NBABs bolagisering och varför hyresgästerna helt styrs av efter ägardirektivet helt respektlöst utan inflytande, föreslås att du studerar likställighetsprincipens innebörd.

Eftersom det är valår utlovas att vi hyresgäster i olika sammanhang kommer att ifrågasätta alla typer av boendefrågor där NBAB, AB Nybro brunn och Nybro kommun är involverade, för oavsett boendeform idag, ska ingen behöva chockeras av hyran i ett särskilt boende när den dagen kommer, därför berör frågan om kommunens ”skatteplanering” genom hyror alla kommuninnevånare i högsta grad.

En kommun ska styras utifrån sina primära ansvarsområden, föreslår Henric Gustavsso0n att du studera dessa områden innan du hyllar ”kommunal skatteplanering” på ett okunnigt vis vad NBAB, AB Nybro brunn och Nybro kommun AB ägnat sig åt är inte vad stark demokrati står för.

Demokratisk hyresgäst hos NBAB

Lars Lindvall

Annons
Annons
Annons
Annons