Annons

"Satsningen på trygghet riskerar att gå om intet”

Kommunpolitik i Kalmar
”Majoriteten har nu vid flera tillfällen gått ut i media och berättat om alla de satsningar som de ska göra för att våra kommuninvånare ska känna sig trygga.”
Debatt • Publicerad 9 mars 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Vi behöver ordningsvakter för att komplettera det viktiga arbete som polisen gör. Däremot är det inte en bra idé att dessa också ska arbeta som parkeringsvakter.”
"Vi behöver ordningsvakter för att komplettera det viktiga arbete som polisen gör. Däremot är det inte en bra idé att dessa också ska arbeta som parkeringsvakter.”Foto: MATHILDA AHLBERG

De har minsann avsatt hela 10 miljoner och har lovat att vi tillsammans över blockgränserna ska diskutera hur de bäst kan fördelas. Vi väntar fortfarande på en sådan diskussion…

Vi i Kalmaralliansen presenterade vårt trygghetsprogram för snart ett och ett halvt år sedan. Det är ett väl genomarbetat åtgärdsprogram som bygger på otaliga studiebesök, fältbesök, forskningsrapporter och diskussioner med både experter och sakkunniga. Det är genom kunskap vi når resultat. Något vi inte ser hos vänstermajoriteten som visserligen rakt av kopierat flera av våra förslag men sedan då?

Annons

Det går att orda mycket om vilka förändringar som är nödvändiga på nationell nivå för att vända utvecklingen i landet. Vi är förhoppningsfulla om att det inte blir fyra år till för den här regeringen men låt oss här fokusera på de lokala frågorna.

Lotta Wahlmino (L), oppositionsråd.
Lotta Wahlmino (L), oppositionsråd.Foto: Mats Holmertz
”En stor del av arbetet kring trygghet är långsiktigt heltäckande förebyggandearbete, något som vänstermajoriteten dessvärre under lång tid har negligerat. Det gör att vi ligger efter i det förebyggande arbetet. Här vill vi göra fler viktiga satsningar – något vi har en plan för om vi får väljarnas förtroende efter valet.”
Lotta Wahlmino (L), oppositionsråd

Vi behöver ordningsvakter för att komplettera det viktiga arbete som polisen gör. Däremot är det inte en bra idé att dessa också ska arbeta som parkeringsvakter. Vi tycker att det splittrar deras fokus, hur allmänheten ser på dem och framförallt tycker vi att deras kompetens kunde användas på ett bättre sätt än att lappa bilar. De hade till exempel kunnat samarbeta med våra högstadieskolor och bygga långsiktiga relationer med ungdomar och vara en aktiv del i att vända den oerhört negativa trend vi tyvärr nu bevittnar.

En stor del av arbetet kring trygghet är långsiktigt heltäckande förebyggandearbete, något som vänstermajoriteten dessvärre under lång tid har negligerat. Det gör att vi ligger efter i det förebyggande arbetet. Här vill vi göra fler viktiga satsningar – något vi har en plan för om vi får väljarnas förtroende efter valet.

Det här är några av de saker som kommunen måste satsa på:

# Det behövs resurser och ett sammanhängande arbete med de elever som är i gymnasial ålder men inte går på gymnasiet. En gymnasieexamen är ett av de bästa vaccinen mot brottslighet.

# Ordningsvakterna blir en del i det förebyggande arbetet tillsammans med skola och socialförvaltning (istället för att vara parkeringsvakter).

# Förebyggande teamet på socialförvaltningen behöver arbeta än mer med relationsskapande, förebyggande och uppsökande verksamhet mot ungdomar och vårdnadshavare. De gör idag ett fantastiskt jobb men de behöver bli fler till antalet.

# Socialförvaltningen och särskilt Förebyggande teamet ges utökade resurser för att i samarbete med bland annat skolorna kunna informera och möta föräldrar som behöver stöd.

# Vi vill se en stor satsning för våra fritidsgårdar som ska kunna vara öppna på lov, kvällar och helger, då våra ungdomar inte är i skolan. Där tror vi de gör mest nytta.

Dessa är bara några exempel på åtgärder men det finns många fler. Av de 10 miljoner kronor majoriteten “satsade på trygghet” ska nu 3 miljoner gå till skolan. En skola som i Kalmar verkligen behöver mer resurser. Majoritetens motivering är att alla barn ska klara skolan. Det är precis så viktigt som det låter. Här behövs dock mer resurser och vi tycker att skolan ska få en förstärkning på riktigt.

Annons

Att skolan får rätt förutsättningar för att klara sitt uppdrag är grundläggande. Och med tanke på att Kalmar kommun nu ligger under rikssnittet för behöriga till gymnasiet så har skolan uppenbarligen inte det! Vi kan inte nog trycka på att det krävs åtgärder för att fler ska gå och klara gymnasiet då en gymnasieexamen är ett vaccin mot kriminalitet.

Det är genom kunskap som vi når resultat, både i skolan och politiken. Vi behöver inte fyra förlorade år till! Kalmars barn och ungdomar förtjänar bättre.

Hanne Lindqvist (M), oppositionsråd

Lotta Wahlmino (L), oppositionsråd

Christopher Dywik (KD), gruppledare

Annons
Annons
Annons
Annons