Satsa på mest kollektivtrafik för pengarna

Replik på debattinlägg om tågtrafik, publicerat 28 mars.
Publicerad 4 april 2018
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Miljöpartisterna Jessica Rydell med flera har i debattartikeln "Rusta upp länets järnvägar" i Barometern pläderat för en upprustning av länets järnvägar. Det är självklart att där det finns tillräckligt stort resandeunderlag kan och bör kollektivtrafiken byggas ut.

Emellertid vill miljöpartisterna ersätta dagens kostnadseffektiva busstrafik med tåg. Huvudargumentet för tågsatsningarna är att restiden kan kortas. Men problemet är att när reseunderlaget är för litet resulterar det oftast i för få tågavgångar med låg beläggning, vilket därmed minskar dess attraktivitet för resenären. Då kommer resenärerna att fortsätta välja bilen framför kollektivtrafiken. Med bussar kan däremot fler avgångar genomföras till lägre kostnad, vilket ökar antalet kollektivtrafikresenärer.

Tågets kostnader är generellt sett två gånger högre jämfört med buss räknat per sittplats. Det är endast sträckor mellan tätbefolkade områden med möjlighet till en hög beläggning där tåget med sin större kapacitet kan vara ekonomiskt intressant jämfört med buss.

Artikelförfattarna nämner inte att det pågår en rad projekt med regionala superbussar med egna körfält i tätorter vars restid är kortare än dagens busstrafik. Svensk fordonsindustri exporterar idag system med elektrifierade, attraktiva superbussar till regioner i hela världen. Regionala superbussar med hög bekvämlighet och minskad restid är ett klart bättre ekonomiskt alternativ än att rusta upp järnvägarna.

Bara en upprustning av Stångådalsbanan skulle kosta cirka fyra miljarder kronor. En ansenlig summa som kan ge åtskillig mer busstrafik för pengarna. Om det är ökat kollektivtrafikresande som är målet bör det göras ett ordentligt beslutsunderlag, där bussalternativ tas med i analyserna, innan förhastade och kostsamma beslut tas om en upprustning av länets järnvägar. Miljö- och klimatmässigt är för övrigt elbussar att föredra framför tåget, vilket borde tilltala ett parti som har miljön som en profilfråga.

Stefan Karlsson, ordförande Småland-Blekinge Bussföretag

Anna Grönlund, branschchef och vice VD Sveriges Bussföretag

Mats AnderssonSkicka e-post