Annons

”Satsa mer på barnmorskorna nu”

Replik på debattinlägg om barnmorskor och arbetsvillkor publicerat 29 september.
”Svenska Barnmorskeförbundet lokala förening i Kalmar län vill bekräfta liberalernas meningar om att det krävs en satsning för att kvinnor ska säkras kontinuitet under graviditet, förlossning och eftervård.”
Debatt • Publicerad 8 oktober 2020
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Den svenska modellen vad gäller utbildning och legitimering lanseras nu internationellt för att förbättra mödrahälsan i världen.”
”Den svenska modellen vad gäller utbildning och legitimering lanseras nu internationellt för att förbättra mödrahälsan i världen.”Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / TT

Vi håller också med om att barnmorskor ska vara utbildade enligt evidens samt fortlöpande underhålla denna evidensbaserade kunskap gällande bristningar i samband med förlossning. En trygg och jämlik förlossningsvård i hela landet är ett självklart mål för Svenska Barnmorskeförbundet.

Enligt en serie artiklar om barnmorskors roll och arbete, som publicerades i The Lancet 2014, har barnmorskor en central roll i arbetet för att minska antalen förebyggbara dödsfall för kvinnor och barn i samband med graviditet och förlossning. Att barnmorskor behövs och gör skillnad finns det inga tvivel om. Den svenska modellen vad gäller utbildning och legitimering lanseras nu internationellt för att förbättra mödrahälsan i världen. Svenska Barnmorskeförbundet vill öka barnmorskebemanningen för att stärka vårdkedjan graviditet – förlossning, samt för att kunna erbjuda kontinuerligt stöd till födande kvinnor, vilket forskning tydligt visar är det bästa vad gäller kvinnors förlossningsutfall och deras förlossningsupplevelser.

Annons

Svenska Barnmorskeförbundets lokala förening i Kalmar län skulle vilja fråga Johanna Wyckman, Lina Nordquist, Cecilia Elving och Jennie Uller hur mål och satsningar beskrivna i debattinlägget ska kunna genomföras, då vi i såväl hela Sverige som i region Kalmar län ser att barnmorskor väljer att lämna yrket? Att barnmorskor väljer att istället arbeta som sjuksköterskor, vilket kräver lägre utbildningsnivå men genererar högre lön.

Det är en provocerande utveckling som inte verkar mot de mål ni sätter upp samt att det ger blivande studenter en negativ signal om en framtid i yrket. Barnmorskors löner måste förbättras markant där långsiktiga mål för löneutvecklingen måste finnas för att barnmorskor skall stanna hos en arbetsgivare och där utveckla - och verka för de mål som är uppsatta för verksamheten. Utöver detta måste arbetsgivare ta ansvar för lönerna i kvinnodominerade yrken där barnmorskor fortfarande inte ligger i nivå med jämförbara akademikeryrken som domineras av män.

Helén Bengtsson, leg. Barnmorska, Förtroendevald Svenska Barnmorskeförbundet SRAT

Sofia Ingvarsson, leg. Barnmorska, vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet Region Kalmar län

Annons
Annons
Annons
Annons