Säkerheten går först på i Kalmars förskolor

Replik på debattartikeln ”En budget i balans tillåts gå före barnens säkerhet”, skriven av representater från föräldrarådet på förskolan Vallmon i Kalmar.
Kalmar • Publicerad 6 februari 2018
STOCKHOLM 2017-02-06 
Här en övning med programmering och Duplo. På förskolan Trumman i Sollentuna lär man ut programmering till barnen. 
Foto: Christine Olsson / TT / Kod 10430
STOCKHOLM 2017-02-06 Här en övning med programmering och Duplo. På förskolan Trumman i Sollentuna lär man ut programmering till barnen. Foto: Christine Olsson / TT / Kod 10430Foto: Christine Olsson/TT

De oroliga föräldrarna skriver i sin debattartikel att de inte kan acceptera för stora barngrupper, att barn med särskilda behov drabbas och att barnens säkerhet riskeras. Det accepterar inte vi heller. Säkerheten för våra barn på våra skolor och förskolor är det viktigaste i vår verksamhet, det går alltid först.

Inga barn med särskilda behov ska drabbas. Alla våra barn har rätt att få den hjälp de behöver. Det har inte skett några förändringar för de barn som har särskilda behov på Vallmon.

Barngrupperna ska inte bli för stora, riktlinjen är max 15 barn per grupp. Det målet har vi för hela Kalmar kommun, så även Vallmon. I skrivande stund är det 13,3 barn per grupp på Vallmon.

Vi ställer stora krav på vår förskola, vi har en av landets högsta andel med förskolelärare på över 70 %, snittet i riket är under 50 %. Det ger en bra förutsättning att lyckas i skolan. På nationella provet för årskurs 3 hade våra elever femte bästa resultat i hela Sverige, det är ett toppresultat som bottnar i en bra förskola.

Vi har även tagit fram ett program för att utveckla förskolan ännu mer, bland annat satsningar på arbetsmiljön, en gemensam vikariepool. Där ingår stimulanspaket för att få fler förskolelärare, ökat modersmålsstöd, digitala verktyg och ekonomisk kompensering för att barnen vistas längre i förskolan.

Vi satsar även 236,5 miljoner de närmaste åren på att bygga sju nya förskolor.

Våra förskolor är bra och trygga.

Lasse Johansson

Ordförande Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar