Annons

"Säg ja till vindkraftsparken men utred en annan placering.”

Vindkraft
Vindkraften till havs som planerats utanför Simpevarp väcker diskussion - med all rätt. Men det tar inte bort behovet av grön förnyelsebar el i vårt närområde. Det är dags att ta ansvar.
Debatt • Publicerad 9 juni 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Vi behöver den fossilfria elen men placeringen behöver tänkas över.”
”Vi behöver den fossilfria elen men placeringen behöver tänkas över.”Foto: Johan Nilsson/TT

Vår framtid står på spel. Ett nej kostar klimatet, framtida jobb och Oskarshamn dyrt. Det måste gå att hitta en gyllene medelväg där vi tillgodoser behovet av grön energi utan att inskränka vår unika närmiljö.

Blå Jungfrun är en nationalpark som har ett högt bevarandevärde. Att bygga en vindkraftspark så nära inpå är ifrågasättbart. Av Sveriges totala landareal är endast 1,5 procent nationalparker. Detta lämnar enorma ytor att bygga vindkraft som inte är i direkt anslutning till dessa. Låt oss då kolla på dessa ytor innan vi vänder blicken mot Blå Jungfrun.

Annons

Vindkraftsparken i Kalmarsund beräknas producera 3 TWh el per år. Det motsvarar elproduktionen för dryga tredjedelen av ett helt kärnkraftverk och elförbrukningen för cirka 150 000 villor (baserat på genomsnittlig förbrukning om cirka 20 000 kWh el per år).

Detta är el som vi måste ha för att klara av att ställa om till det elektrifierade samhället. Vi i CUF är nog inte unika i åsikten om att vi helst ser att den elen är producerad här och fossilfritt, istället för av Putins gas eller Saudiarabiens olja.

Industrin skriker efter el för att producera fossilfritt stål, batterier och elflyg. 2035 slutar försäljningen av fossildrivna bilar. Vår vardag rör sig konstant mot ett allt större elbehov. Oskarshamn har länge haft stor relevans i energifrågan genom OKG.

Det är dags att ge kommunen möjligheten att vara Sveriges centrum för fossilfri energiproduktion även i framtiden.

Förutom klimatvinster kommer vindkraftsparken även generera arbetstillfällen. Drift och underhåll av vindkraftverken kommer skapa jobb både i Oskarshamn och på Öland. Dessa jobb är nödvändiga när ekonomin tampas med osäkerhet till följd av lågkonjunkturen och inflation.

Som vi märker är detta ett mångfacetterat ämne. Lösningen kan därför inte vara varken ett villkorslöst ja eller nej. Vi behöver den fossilfria elen men placeringen behöver tänkas över så att den inte ger onödig påverkan på nationalparkens närområde.

Låt Oskarshamn nu vara det föredöme Sveriges resterande 289 kommuner ser åt när de också vill vara med i den gröna omställningen. Och låt då inte sikten vara skymd av en vindkraftpark placerad mitt framför en av våra vackraste vyer.

Oskarshamns kommunfullmäktige - säg ja till vindkraftsparken men utred en annan placering.

Evelina Strömberg, distriktsordförande CUF Kalmar Län

Oliver Day Jensen, vice distriktsordförande CUF Kalmar Län

Annons

Tobias Wahlmér, ledamot CUF Kalmar Län

Isak Andersson, ledamot CUF Kalmar Län

Hilda Helmersson, ledamot CUF Kalmar Län

Wilma Axelsson, medlem CUF Kalmar Län

Alexander Finstad, medlem CUF Kalmar Län

Saga Paulsson , medlem CUF Kalmar Län.

Mayla Baki zada, medlem CUF Kalmar Län

Annons
Annons
Annons
Annons