Annons

"Så stöttar vi landets mest utsatta familjer”

Rikspolitik
Sverige befinner sig i ett tufft ekonomiskt läge och många familjer kämpar med att få pengarna att räcka till. Vi har nyss betalat ut ett elstöd, som för många familjer gör skillnad när marginalerna är små
Debatt • Publicerad 3 april 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"I Kalmar län var det 4 592 hushåll som fick bostadsbidrag under 2022. Av dessa var 3 768 barnfamiljer, varav 2 102 var ensamstående mammor.”
"I Kalmar län var det 4 592 hushåll som fick bostadsbidrag under 2022. Av dessa var 3 768 barnfamiljer, varav 2 102 var ensamstående mammor.”Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT

Nu kommer nästa satsning: en höjning och förlängning av bostadsbidraget till de familjer som är i störst behov av stöd.

Det ekonomiska läget har gjort att många hushåll fått kraftigt höjda utgifter. Inflationstakten är fortsatt hög, kostnaderna drar i väg och bara priset på livsmedel har ökat med 22 procent det senaste året.

Annons

Staten kan inte kompensera för alla prishöjningar. Det skulle riskera att elda på inflationen ytterligare och förvärra ett redan svårt läge. I tuffa tider med hög inflation gäller det i stället att prioritera och se till att resurser riktas till de familjer som har det allra svårast.

Kristdemokraterna lovade i valet att inte lämna de barnfamiljer som har det kämpigast i sticket. Vi har både i opposition och nu i regeringsställning varit drivande för att förbättra stödet till barnfamiljer med svag ekonomi. Detta blir nu verklighet.

Tillsammans med våra samarbetspartier har vi kommit överens om att höja och förlänga tilläggsbidraget för de barnfamiljer som har bostadsbidrag. Det handlar om en höjning med upp till 2 100 kronor per månad jämfört med nuvarande 1 325 kronor. Höjningen gäller från 1 juli och året ut.

Att på detta sätt stötta ekonomiskt är en träffsäker åtgärd för att nå de mest utsatta familjerna, som kämpar med att få vardagen att gå ihop.

I Kalmar län var det 4 592 hushåll som fick bostadsbidrag under 2022. Av dessa var 3 768 barnfamiljer, varav 2 102 var ensamstående mammor.

Dessa drabbas ofta hårdast av prisökningarna. Ingen annan grupp finns, där andelen med svag ekonomi är större. Det är alltså just dessa, som allra bästa behöver det, som i störst utsträckning kommer att få del av det höjda bostadsbidraget.

Familjens ekonomi har en stark inverkan på hur barn och unga klarar sig i livet. Ingen ska redan i ung ålder behöva gå hungrig till skolan eller känna stress och oro över att räkningar kan betalas. Därför är denna lindrande åtgärd så viktig.

Trygga familjer bygger ett tryggt Sverige och att förlänga och höja bostadsbidraget är kristdemokratisk politik i praktiken. Vi lämnar inte de mest utsatta i sticket.

Gudrun Brunegård (KD), riksdagsledamot, Kalmar län

Annons
Annons
Annons
Annons