Så stärker vi det gröna

Kalmar län är på många sätt unikt när det gäller utvecklingen inom de gröna näringarna. 11 procent av alla anställda i Kalmar län arbetar inom jord, skog, livsmedel och trä. I landet som helhet är motsvarande siffra 1 procent.
Debatt • Publicerad 19 maj 2014
De gröna näringarna i Kalmar län är framgångsrika. Ett exempel är att hela 25 procent av Sveriges produktion av kyckling kommer från länet.Foto: BERTIL ERICSON/TT
De gröna näringarna i Kalmar län är framgångsrika. Ett exempel är att hela 25 procent av Sveriges produktion av kyckling kommer från länet.Foto: BERTIL ERICSON/TTFoto: 

Till detta kommer alla ensamföretag, utan anställda. Sett till dessa näringars intäkter i relation till de totala intäkterna för alla branscher så står de för hela 17 procent i Kalmar län jämfört med riks­snittet på 6 procent.

Länet ligger också i framkant inom animalieproduktion. En tredjedel av den totala tillväxten inom animalieproduktionen i Sverige de senaste åtta åren har varit i Kalmar län. Länet utgör 2,4 procent av Sveriges befolkning men svarar ändå för 25 procent av Sveriges produktion av kyckling, 12 procent av mjölken, 11 procent av äggen, 10 procent av nötköttet och 5 procent av grisköttet.

Vi har god anledning att vara stolta över våra gröna näringar. Men vi kan inte leva på gamla meriter. Branschen står inför en rad utmaningar som kräver en gemensam kraftsamling. Det handlar bland annat om en hårdare global konkurrens kring prissättning samt ökad efterfrågan på närhet, kvalitet, upplevelser och småskalighet.

Utmaningarna handlar också om klara miljöfrågorna samt nödvändig kompetensförsörjning för att möjliggöra utveckling och innovation. Branschen står även inför ett generationsskifte där så många som 500 jordbrukare kan ha försvunnit från länet till år 2030 om inga åtgärder vidtas.

Samhällsutmaningarna driver på utvecklingen av nya innovativa lösningar. Med rätt satsningar är vi övertygade om att de gröna näringarna kan spela en ännu viktigare roll under de kommande 20 åren. Med framtidsstudier som grund och i den dialog vi har haft med näringen under våren vet vi vad som behöver göras. Vi behöver bland annat:

Bygga starka regionala samarbeten i hela leverantörskedjan, från producent till konsument.

Höja kunskapen och kompetensen i samverkan mellan näringsliv, akademi och politik.

Förenkla regelverken och samordna kontrollerna.

Stimulera entreprenörskap, framför allt bland unga, kvinnor och invandrare.

Utöka forskningen kring livsmedel, skog och energi.

Göra Kalmar län till en fullfjädrad gastronomisk region, med ökad produktion av ägg, kött och ost samt med en ökad småskalig förädling.

Bygga ett starkt varumärke kring regionens livsmedelsprodukter.

Stimulera föryngring, exempelvis genom att skapa strukturer för ägarbyte.

Utforska intressanta framtidsom­råden, till exempel biobaserad energi och digitala innovationer.

Underlätta innovativa, robusta och långsiktigt hållbara investeringar.

Redan i dag pågår en rad insatser. Inom ramen för Smålands trästrategi, Wood The heart of Småland, görs nu satsningar på bland annat profilering av Träregion Småland, företagsforskarskola, coachning och uppsökande verksamhet.

Målsättningen är att Småland ska vara den ledande träregionen i Småland 2020. Inom projektet Smart Housing Småland satsas stora resurser på att bygga upp en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Vi tar nu också initiativ till att göra Öland och Skördefesten till den naturliga mötesplatsen för framtidens livsmedelssektor. Det ska vara en plats där diskussioner förs om hur Sverige kan bli ledande inom mat och upplevelse genom en sund, innovativ och hållbar livsmedelsproduktion.

Under hösten startar EU:s nya programperiod. I samband med det får regionen tillgång till cirka 600 miljoner kronor i EU–finansiering under de närmaste fem åren. Det ger oss goda möjligheter att genomföra konkreta åtgärder inom bland annat landsbygdsprogrammet, regionala fonden och sociala fonden. Vi ska använda dessa pengar till att göra rätt saker.

Vi påbörjar också arbetet med att ta fram en livsmedelsstrategi för Kalmar län. Tillsammans ska länsstyrelse, LRF, regionförbund, lärosäten och aktörer i branschen utifrån våra respektive roller vara pådrivande i utvecklingen samt stärka och maximera de satsningar som görs runt om i länet. Strategin, tillsammans med alla andra insatser som görs, är viktiga pusselbitar för hur länets gröna näringar ska stå starka i konkurrensen om framtidens jobb, tillväxt och utveckling.

?Lars Blomberg?, ordförande, regionförbundet i Kalmar län

Stefan Carlsson?, landshövding, länsstyrelsen Kalmar län

Kicki Svensson?, regionchef LRF Sydost

Så här jobbar Barometern Oskarshamns-Tidningen med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.