"Så når vi en digital och fossilfri sjöfart”

Sjöfart
”Med Europas längsta kust är det naturligt att nästan allt gods som kommer till, och lämnar, Sverige går med sjöfart. Det innebär att ett effektivt och väl fungerande sjöfartssystem är nödvändigt för att Sverige ska fungera. Dessutom sysselsätts fler än 100 000 svenskar inom sjöfartsbranschen.”
Debatt • Publicerad 15 mars 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Sverige har alltid varit, och kommer alltid att vara, ett land som är starkt beroende av sjöfart.”
"Sverige har alltid varit, och kommer alltid att vara, ett land som är starkt beroende av sjöfart.”Foto: Mikael Eklund

Digitaliseringen inom sjöfarten är nödvändig. Ett exempel är utvecklingen inom trafikledning och informationsdelning i anlöpsprocessen, vilket gör att fartyg kan optimera sin sjöresa och bidra till betydande besparingar av såväl bränsle som utsläpp. Vi vill uppnå ”just-in-time-anlöp” som innebär att fartyget kan planera sin ankomst till en hamn och få till ett system med slottider inom sjöfarten, på motsvarande sätt som inom flyget.

Denna effektivisering och koordinering av fartygsanlöp skapar också betydligt bättre planeringsförutsättningar hos de olika aktörer som är involverade i hamnanlöp och skapar ökade förutsättningar att integrera sjöfarten i det totala transportsystemet. En kraftsamling inom sektorn behövs för att få till detta.

Fossilfrihet är en annan stor utmaning för sjöfarten, då fartyg har lång livslängd och kan operera i upp till 50 år, eller ännu längre. Omställning inom sjöfarten tar tid, även om svenska rederier ligger i framkant. Vi är i början av omställningen och det krävs fortfarande innovationer och en gemensam syn på bränsleval och bränsleförsörjning för sjöfarten.

Alla Sjöfartsverkets drygt hundra egna fartyg planerar vi att driva med fossilfria alternativ i framtiden. Framförallt våra stora isbrytare står för 80 procent av våra utsläpp. Här är vi precis i starten på att byta ut två av våra äldre isbrytare. Våra nya isbrytare kommer att kunna drivas med fossilfria alternativ och är designade att hålla högsta miljöklass. Vi uppmanar till en bra uppslutning inom sjöfartsklustret att följa med i omställningen.

UAS (drönare) är ett annat område som är högaktuellt för oss på Sjöfartsverket. Idag inspekterar vi isläget i farlederna genom att rekognisera med isbrytare, vi söker efter försvunna personer med helikopter och båtar, vi använder båttransporter när vi kontrollerar fyrar och vi positionerar bojar och prickar med hjälp av farledsfartyg. Många av dessa transporter kan i framtiden komma att ersättas av UAS. På så sätt sparar vi både bränsle och vi minskar våra utsläpp.

Framtiden är ljus för sjöfarten. Sverige har alltid varit, och kommer alltid att vara, ett land som är starkt beroende av sjöfart. Samtidigt finns det stora möjligheter att utveckla branschen på olika sätt. Vi ser därför fram till att år 2023 blir ett år med fortsatt gemensam kraftsamling på forskning och innovation – för en grönare, säkrare och mer effektiv sjöfart.

Det råder ingen platsbrist på sjön.

Magnus Sundström, chef för Forskning och Innovation på Sjöfartsverket

Välkommen att kommentera

Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Barometern och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.