Annons

"Så kan vi öka Kalmarbornas ekonomiska motståndskraft”

Ekonomi
Nyheter om rekordhöga matpriser, högre räntor och skakiga börser kan skapa oro och en vilja att sticka huvudet i sanden. Men samtidigt får svenskarna allt bättre koll på sin egen ekonomi, enligt en ny undersökning genomförd på uppdrag av Handelsbanken
Debatt • Publicerad 31 maj 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Efter mer än ett decennium av mer pengar i plånboken och hög tillväxt kom först pandemin och därefter Rysslands fruktansvärda invasion av Ukraina.”Foto: Fredrik Sandberg/TT

På sikt kan en ökad ekonomisk medvetenhet stärka både hushållens och samhällets motståndskraft.

De ekonomiska förutsättningarna för många Kalmarhushåll och företag har påverkats av de senaste årens händelser i vår omvärld. Ämnen som räntor, rekordhög inflation och börsoro har blivit stående inslag i både nyhetsflödet och i diskussionerna i fikarummen och hemma vid köksborden.

Annons

Efter mer än ett decennium av mer pengar i plånboken och hög tillväxt kom först pandemin och därefter Rysslands fruktansvärda invasion av Ukraina, som orsakar ett ofattbart mänskligt lidande.

”Många tvingas minska sin konsumtion, samtidigt som risken för arbetslöshet ökar och sparpengarna tryter. Var fjärde svensk har mindre än 50 000 kronor i buffert och tio procent av svenskarna, framförallt kvinnor, har ingen buffert alls för att klara av en oförutsedd utgift.”
Erika Moritz, rådgivare och sparexpert på Handelsbanken i Kalmar.

Även ekonomin påverkas av osäkerheten i omvärldsläget och ovissheten i framtidsutsikterna.

Rekordhöga mat- och energipriser och högre räntor har gjort att många Kalmarbor fått mindre marginaler. Många tvingas minska sin konsumtion, samtidigt som risken för arbetslöshet ökar och sparpengarna tryter. Var fjärde svensk har mindre än 50 000 kronor i buffert och tio procent av svenskarna, framförallt kvinnor, har ingen buffert alls för att klara av en oförutsedd utgift. Och tyvärr måste vi vara beredda på att Sveriges ekonomi försämras ytterligare innan det vänder år 2025.

Men det finns ljuspunkter. Kunskap och engagemang kring privatekonomin stärker hushållens långsiktiga förutsättningar att hantera utmaningar, samtidigt som det stärker hela samhällets ekonomiska motståndskraft. En ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Handelsbanken visar att nära sex av tio svenskar blivit mer ekonomiskt medvetna till följd av krisen. 57 procent svarar att den ekonomiska krisen ökat medvetenheten om den egna ekonomin, 38 procent svarar att den inte påverkat och 5 procent är osäkra. Bara 1 procent stoppar huvudet i sanden och anger att den ekonomiska krisen minskat medvetenheten.

Alla frukost- och fikabordssamtal om mat- och elpriser verkar alltså ha fört med sig något gott. Blir vi mer aktiva som konsumenter, ser över våra utgifter och börjar spara kan vi som individer och samhälle klara framtida sämre tider bättre. Det är därför positivt att var fjärde svensk planerar öka sitt sparande det kommande året trots de utmanande tiderna. Att spara, både till en buffert och långsiktigt, och att ha ett bra försäkringsskydd i form av medlemskap i a-kassa och kompletterande inkomstförsäkring, är viktiga investeringar i den egna tryggheten.

I grunden handlar sparande om framtiden. Att kunna möta de stora händelserna i livet som att flytta hemifrån, bilda familj eller gå i pension med trygghet och tillförsikt, men även att kunna hantera en kanske oförutsedd livshändelse på ett sätt så att inte hela ens ekonomi ställs på ända. Det handlar helt enkelt om att öka förutsättningarna för att leva ett tryggt och gott liv, att kunna förverkliga sina drömmar och ambitioner, även när framtiden kan kännas oviss.

Mycket som rör de ekonomiska förutsättningarna för oss som bor och verkar i Kalmar, och för Sverige i stort, är svårt att påverka. Men den ekonomiska osäkerheten påminner oss om betydelsen av att stanna upp och prata med varandra om ekonomi, till exempel om vad som är ett sunt och långsiktigt hållbart förhållningsätt till pengar – med våra barn, vänner, kollegor och i samhällsdebatten i stort. Ökar vi vår kunskap kan vi som individer och samhälle komma ur den här lågkonjunkturen bättre rustade att möta framtidens utmaningar och möjligheter.

Erika Moritz, rådgivare och sparexpert på Handelsbanken i Kalmar

Ekonomi

Tipsruta

# GÖR EN BUDGET – Fortsätt hålla koll, prata ekonomi hemma

# SKAFFA EN BUFFERT – Helst minst två månadslöner för oförutsedda utgifter och tuffare tider

# TÄNK PÅ TRYGGHETEN – Sparande för friheten att göra viktiga val oavsett konjunkturläge – spara jämställt och kompensera den som t ex tagit största delen av föräldraledigheten

# SPARA LÅNGSIKTIGT – Små beslut i närtid får stora konsekvenser på sikt – bättre att spara mindre än att sluta spara till t ex pensionen eller barnen

# SAMLA FÖR BÄTTRE KOLL – Sparande, pensioner och försäkringar kan samlas för enklare koll och överblick

Annons
Annons
Annons
Annons