Annons

"Så kan byggbranschen bli ännu säkrare”

Arbetsmiljö
”Arbetsmiljön i svensk byggbransch blir allt bättre. Både olyckor och arbetssjukdomar minskar. Men det finns mer att göra. Vi kan aldrig vara nöjda förrän alla kommer hem säkert efter arbetsdagens slut.”
Debatt • Publicerad 4 maj 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Byggbranschen har kommit långt i arbetet med att skapa en säkrare arbetsmiljö. Men vi är långt ifrån klara.”
”Byggbranschen har kommit långt i arbetet med att skapa en säkrare arbetsmiljö. Men vi är långt ifrån klara.”Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

På årets säkerhetsdag uppmanar vi därför alla byggföretag att stanna upp och fundera på vad som mer kan göras för att skapa en säkrare arbetsplats.

Sverige ligger långt fram när det gäller arbetsmiljö och säkerhet inom bygg- och anläggningsbranschen. Den arbetsrelaterade ohälsan i byggsektorn minskar påtagligt. Olycksfrekvensen har halverats sedan 1990-talet. Förbättringarna beror på ökad riskmedvetenhet och idogt arbete i företagen. Men de är också en följd av att Byggföretagen som branschorganisation arbetat systematiskt för en säkrare arbetsmiljö.

Annons

Listan på arbetsmiljöinsatser från Byggföretagen är lång. Arbetsmiljörådgivare ger kontinuerligt råd och stöd till medlemsföretag. I Byggbranschens Säkerhetspark kan man reflektera och diskutera kring vanliga riskmiljöer. För att minska antalet olyckor i byggbranschen blev den 1 juli 2021 Byggföretagens branschgemensamma säkerhetsutbildning obligatorisk vid alla byggen där våra medlemsföretag driver verksamhet. Idag har över 200 000 människor gått utbildningen.

Den 28 april infaller internationella säkerhetsdagen. Det är en dag för alla byggföretag att reflektera hur säkerheten på arbetsplatserna kan bli ännu bättre. Årets tema är friskfaktorer. Vad bidrar till att medarbetarna håller sig friska, och hur arbetar man med att stärka friskfaktorerna? För att alla ska må bra på jobbet är det viktigt att undanröja arbetsmiljörisker, men det är också viktigt att tänka till över vilka faktorer på jobbet som bidrar till att vi mår bra.

Det är många faktorer som spelar roll för att vi ska må bra. En central sådan är samtalsklimatet och hur vi bemöter varandra. Därför uppmanar Byggföretagen alla medlemsföretag att på Säkerhetsdagen stanna upp och tänka över hur friskfaktorer kan förbättras. Samla arbetsgrupperna och diskutera vad som redan idag bör göras bra och vad som kan bli bättre för att skapa friskare arbetsplatser.

Byggbranschen har kommit långt i arbetet med att skapa en säkrare arbetsmiljö. Men vi är långt ifrån klara. Självklart är vi inte nöjda förrän antalet allvarligt skadade eller omkomna på våra arbetsplatser är noll. Genom att fokusera, reflektera och dela med oss av erfarenheter till varandra, minskar vi risken att liknande olyckor sker igen. Bara så kan vi nå vårt mål att ingen ska skadas på en byggarbetsplats i Sverige.

Martin Endunge, arbetsmiljörådgivare, Byggföretagen syd

Annons
Annons
Annons
Annons