Annons

”S-V-C-styret vill hindra att papperslösa utvisas”

Regionpolitik
Det finns i Region Kalmar län tre partier som håller fast vid att den ansvarslösa och kravlösa invandringspolitik som de själva fört i decennier i grunden varit, och är, rätt och riktig. Dessa tre partier är Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet, det vill säga de partier som idag styr Region Kalmar län.
Debatt • Publicerad 13 juli 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Vi Sverigedemokrater kan omöjligen ställa oss bakom att till exempel sjukvårdspersonal inte skulle behöva anmäla när de i yrket råkar på personer som befinner sig olagligt i Sverige.”
”Vi Sverigedemokrater kan omöjligen ställa oss bakom att till exempel sjukvårdspersonal inte skulle behöva anmäla när de i yrket råkar på personer som befinner sig olagligt i Sverige.”Foto: Bo Åkesson

De partierna försöker nu här i länet lägga hinder i vägen för den kraftiga åtstramning av invandringen och skärpning av regelverket, som vi Sverigedemokrater och regeringen arbetar för nationellt.

I juni beslöt nämligen S-V-C i Region Kalmar län att skicka upp en skrivelse till regeringen, där de protesterar mot att vi Sverigedemokrater och regeringen tar ansvar när vi vill införa skyldighet för offentligt anställda och myndigheter att anmäla personer som uppehåller sig illegalt i Sverige.

Annons

Denna anmälningsplikt är något som SD, M, KD och L i Tidöavtalet kommit överens om: anmälningsplikten är en del av arbetet att stärka den inre utlänningskontrollen och att se till att de som befinner sig i Sverige olagligt, lämnar landet. Informationsutbytet mellan Polisen och andra myndigheter måste bli effektivare.

Martin Kirchberg (SD), regionråd.
Martin Kirchberg (SD), regionråd.Foto: Mats Andersson
”Helt i linje med sin kravlöshet håller S-V-C i Region Kalmar län också fast vid att den som behöver språktolk vid kontakt med sjukvården, ska få denna helt betald av Kalmar läns skattebetalare, oavsett hur länge vederbörande bott i Sverige. Liksom att den som befinner sig i Sverige illegalt, ska ha rätt till vård på skattebetalarnas bekostnad.”
Martin Kirchberg (SD), regionråd.

Kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polisen när de kommer i kontakt med personer som befinner sig i Sverige utan tillstånd.

Vi Sverigedemokrater kan omöjligen ställa oss bakom att till exempel sjukvårdspersonal inte skulle behöva anmäla när de i yrket råkar på personer som befinner sig olagligt i Sverige. Attentatsmannen på Drottninggatan, som hänsynslöst mördade fem personer, var en av de många som uppehöll sig illegalt i Sverige.

Helt i linje med sin kravlöshet håller S-V-C i Region Kalmar län också fast vid att den som behöver språktolk vid kontakt med sjukvården, ska få denna helt betald av Kalmar läns skattebetalare, oavsett hur länge vederbörande bott i Sverige. Liksom att den som befinner sig i Sverige illegalt, ska ha rätt till vård på skattebetalarnas bekostnad.

Som om den kravlösa och ansvarslösa invandrings- och migrationspolitik som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet i årtionden fört inte redan orsakat tillräckligt med elände: kraftigt ökad belastning på välfärdssektorn, ökad segregering och utanförskap och en allt mer omfattande och grövre kriminalitet.

Även sjukvården här i regionen drabbas när kriminella utövar våld mot varandra som ökar både kostnaden för sjukvården och belastningen på personalen. Det blir också allt vanligare med våldsbenägna patienter och anhöriga, vilket leder till ökad otrygghet bland vårdpersonal och högre kostnad för utbyggd säkerhet på sjukhusen.

Det är tid att påminna S-V-C styret i Region Kalmar län: Det är svenska medborgare som valt oss som förtroendevalda. Den första skyldighet vi som förtroendevalda har, är att värna och skydda svenska medborgare, inte personer som vistas i Sverige olagligt. Den som kommit hit och arbetar, eller studerar för ett arbete och självförsörjning, den som betalar skatt, anpassar sig till våra lagar och vårt samhälle, den personen är välkommen i Sverige.

Den som däremot inte anpassar sig eller som är här för att begå brott, den är inte välkommen i Sverige. S-V-C-styrets ansvarslösa agerande med en skrivelse till regeringen för att försöka stoppa skyldigheten att anmäla den som befinner sig olagligt i Sverige, visar att dessa partier inte är byxade att ta ansvar för Kalmar läns framtid.

Martin Kirchberg (SD), regionråd

Bo Karlsson (SD), ledamot regionstyrelsen

Annons
Annons
Annons
Annons