Annons

"Regeringen genomför KD-politik för bättre vård”

Sjukvård
”S-regeringen för just nu en i många stycken bra sjukvårdspolitik. Det beror på att politiken är hämtad från Kristdemokraterna. Det gäller inte minst kompetens- och kvalitetshöjningarna inom sjukvård och äldreomsorg, för att göra vårdyrkena mer attraktiva och därmed kunna utöka vårdplatser och beta av vårdköerna.”
Debatt • Publicerad 4 mars 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Vi har drivit igenom ett öronmärkt stöd som ger möjligheter för landets regioner att anställa sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal för att utöka antalet vårdplatser.”
"Vi har drivit igenom ett öronmärkt stöd som ger möjligheter för landets regioner att anställa sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal för att utöka antalet vårdplatser.”Foto: Fredrik Sandberg/TT

När Lena Hallengren talar om att det behövs fler vårdplatser, och att de behöver bemannas med kompetent personal, så är det i stort sett direkta citat från budgetförslag som vi drivit igenom.

I vårt budgetförslag, som vann riksdagens stöd, påpekar vi att 2018 hade Sverige 2,1 vårdplatser per 1 000 invånare vilket är lägst i hela EU. Överbeläggning riskerar att äventyra patientsäkerhet och ökar risken för vårdskador men innebär också en svår arbetssituation för vårdpersonalen. Under coronapandemin har vi också sett hur sårbar den svenska sjukvården med dess låga antal vårdplatser är.

Annons

För att bygga ut kapaciteten räcker det inte med kortsiktiga och tillfälliga lösningar från rikspolitiken. Det krävs en tydlig bild av vart vi ska och satsningar som tar oss dit. Vi har drivit igenom ett öronmärkt stöd som ger möjligheter för landets regioner att anställa sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal för att utöka antalet vårdplatser.

Däremot väntar vi ännu på att regeringen ska införa den nationella vårdförmedlingen, som också fanns med i vårt budgetförslag. Den nationella vårdförmedlingen ska ge patienter förutsättningar att söka behandling där den finns tillgänglig, samtidigt som sjukvårdens samlade resurser används mer effektivt. Vi har också avsatt pengar för att patienter som söker vård i andra regioner ska få reseersättning. På så sätt angriper vi den svenska sjukvårdens största brist: bristen på tillgänglighet.

När det gäller äldreomsorgen görs också framsteg. Under coronakrisen blev det uppenbart att arbetsvillkoren inom äldreomsorgen brister. Den statliga Coronakommissionen har slagit fast att arbetsförhållandena och anställningstryggheten inom äldreomsorgen måste förbättras. Riksdagen har redan tagit initiativ till reformer och satsat mer pengar på ökad personalkontinuitet och medicinsk kompetens inom äldreomsorgen.

I vårt budgetförslag, som nu alltså är regeringens politik, gör vi ytterligare förbättringar för äldreomsorgens personal. Vi vill komma bort från de delade turer som försvårar sammanhängande ledighet och återhämtning och drar ned medarbetares livskvalitet. Ingen ska tvingas att arbeta delade turer, men den som frivilligt väljer att arbeta sådana pass ska få ekonomisk ersättning för tiden mellan de två turerna. Detta blir möjligt genom vårt budgetförslag som regeringen nu ska genomföra.

Jag skrev i början att S-regeringen i stycken för en kristdemokratisk och därmed klok sjukvårdspolitik. Men det är onödigt att ta omvägen via Socialdemokraterna, när nästa budget ska genomföras. Det är bättre med en regering som ser behoven och de nödvändiga åtgärderna på egen hand. För det behövs Kristdemokraterna i regeringen.

Gudrun Brunegård (KD), riksdagsledamot Kalmar län

Annons
Annons
Annons
Annons