Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

"Rädda Barnen i Kalmar län bevittnar oro och otrygghet”

Integration
”Som följd av att det nu kommer ett begränsat antal asylsökande personer till Sverige, avvecklar Migrationsverket ett antal tillfälliga boenden.”
"Vi ifrågasätter också, ur ett barnperspektiv, beslutet att flytta barn under en rådande pandemi.”
"Vi ifrågasätter också, ur ett barnperspektiv, beslutet att flytta barn under en rådande pandemi.”
Foto: Pernilla Rudenwall
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Flera hundra barn kommer att behöva flytta till en ny ort. Rädda Barnen vill lyfta att det finns faktorer som är särskilt viktiga för Migrationsverket att beakta inför avvecklingen.

De boenden som Migrationsverket har erbjudit till asylsökande barnfamiljer har varit av tillfällig karaktär, men för barnen har de blivit mycket viktiga. De har nu en plats där de känner sig trygga och hemma! På grund av de långa väntetiderna hos Migrationsverket har de hunnit skapa viktiga sammanhang i form av kompisar, skola och andra nätverk. Många föräldrar är oroliga över barnens möjligheter till fortsatt utbildning samt att de måste hitta nya kompisar efter flytten.

Jan Bolin, distriktsordförande Rädda Barnen , Kalmar län.
Jan Bolin, distriktsordförande Rädda Barnen , Kalmar län.
Foto: Roger Carlsson

"Familjerna vi möter får besked om var de ska flytta med två veckors varsel! Således har varken barnen eller familjerna fått vara med och påverka flytten. Principen angående barnens bästa har därmed inte följts och barnens behov har ej tillgodosetts."

Familjerna vi möter får besked om var de ska flytta med två veckors varsel! Således har varken barnen eller familjerna fått vara med och påverka flytten. Principen angående barnens bästa har därmed inte följts och barnens behov har ej tillgodosetts. Barnens behov finns i allt från skola, fritid samt en sammanhållen vårdsituation. I Barnkonventionens artikel 12 fastställs barnens rätt att bli hörda samt rätten till inflytande och delaktighet i allt som rör barnens liv.

Många av barnen upplever en maktlöshet i sin situation och de uttrycker detta tydligt: ”Migrationsverket bryr sig inte om vad vi vill”. Barnen efterfrågar också mer information. En 9-åring har uppmanat Rädda Barnen flera gånger: ”Snälla, säg var vi ska flytta”! Flera av de barn som Rädda Barnen har träffat upplever stark stress inför den kommande flytten. De berättar om känslan av osäkerhet inför att behöva byta skola samt en stor oro över möjligheterna att få fortsätta sin utbildning och att hitta nya kompisar efter en flytt.

Vi ifrågasätter också, ur ett barnperspektiv, beslutet att flytta barn under en rådande pandemi. Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar har ökat under pandemin som följd av restriktionerna och ensamheten som uppstått

Med avstamp i Barnkonventionen anser Rädda Barnen att:

# Vid alla beslut som rör barn, inklusive boendeplacering eller flytt, ska en individuell prövning av barnets bästa göras och dokumenteras. (Detta framgår även av Migrationsverkets rutiner I-18/2019).

# Samplanering på en övergripande nivå mellan Migrationsverket, region och kommun bör inledas i god tid före flytt. De nya kommunerna och regionerna behöver god marginal för att se över sin kapacitet och därmed kunna förbereda mottagandet av nya barn för att säkerställa att inga glapp uppstår i exempelvis skolgång eller vård.

# Informationen bör ges i god tid före flytten såväl muntligt som skriftligt på modersmålen och bör vara anpassad så att barn kan förstå den.Informationen ska beröra vad som behöver göras vid skolbyte samt upprättande av nya vårdkontakter. Utifrån rådande Corona-pandemi ska informationen om hur Migrationsverket hanterar flyttar utifrån rådande rekommendationer vara lättförståelig för de asylsökande familjerna.

# Informationen bör följas upp genom samtal på den nya orten/efter flytt för att säkerställa att nödvändiga kontakter har etablerats. Detta gäller exempelvis skola, förskola, vårdkontakter och fritidsaktiviteter.

# Det är ett orimligt krav att asylsökande familjer själva måste anmäla barnen till en ny skola på den nya orten. Rädda Barnen har även fått höra, att trots familjers anmälan, så vill vissa kommuner dubbelkolla informationen med Migrationsverket för att vara säkra på att de sen ska få ersättning. Detta riskerar att få negativa konsekvenser för barnets rätt till skolgång.

Jan Bolin, distriktsordförande Rädda Barnen , Kalmar län.

Läs mer