Annons

”Rädda assistansen för personer med funktionsnedsättning”

Personlig assistans
Personlig assistans ger tusentals svenskar en fungerande vardag. Nu hotas denna frihet av stora besparingar. I Småland och på Öland berörs 950 personer – av ett minus på 45 miljoner. Nu måste regeringen agera i budgeten för 2024, och rädda den personliga assistansen!
Debatt • Publicerad tisdag 05:30
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”I Smålandslänen är det cirka 950 personer, varav cirka 320 i Kalmar län, som beviljats personlig assistans från Försäkringskassan.”
”I Smålandslänen är det cirka 950 personer, varav cirka 320 i Kalmar län, som beviljats personlig assistans från Försäkringskassan.”Foto: Lars-Åke Green

För många personer med en funktionsnedsättning blir vardagen möjlig tack vare personlig assistans. Det kan vara en förälder som mitt i livet drabbas av en stroke men som tack vare sin personliga assistent fortfarande kan följa med dottern till simträningen. Eller någon som är född med cerebral pares som tack vare personlig assistans ändå kan utbilda sig och ha en karriär som vem som helst av oss.  I Smålandslänen är det cirka 950 personer, varav cirka 320 i Kalmar län, som beviljats personlig assistans från Försäkringskassan.

Personlig assistans möjliggör arbete och fritid, familjeliv och nöjen. Den rättigheten kostar pengar och de senaste åren har präglats av kännbara åtstramningar. Försäkringskassan har börjat ändra tidigare beviljad assistans, och alltfler hamnar under gränsen som gör att de istället hänvisas till kommunerna.

Annons

Som en av Sveriges och Smålands största anordnare av assistans, delar vi en oro med andra aktörer och organisationer för brukare och personer med funktionsnedsättning. De senaste åren har antalet assistansberättigade gradvis minskat (med drygt 17 procent sedan 2015). I skymundan har man samtidigt sparat genom en låg uppräkning av ersättningsschablonen. Det betyder att summan som Försäkringskassan betalar för varje beviljad timme assistans gradvis har urholkats, efter ersättningen har höjts avsevärt mindre än inflationen. Detta har pågått varje år sedan 2016, med ett enda undantag. Men i år blir situationen akut, om inget görs.

Redan i fjol var gapet mellan schablonökningen (1,5%) och inflationen (12,3% KPI) rekordstort. I år slår kostnaderna igenom på allvar. Lönerna väntas öka med 7,4% - men regeringen fortsätter snåla med samma låga 1,5%. Skillnaden mellan löneökning och schablon betyder 7 kronor per timme. På ett år, för alla assistansberättigade, blir det mycket pengar: 640 miljoner i hela Sverige varav uppskattningsvis 45 miljoner i Småland och på Öland.

Assistansen utgörs per definition av assistenternas arbetstid. Och de timmarna går inte att, och får vi inte, skära ned på. De är den assistansberättigades rättighet.

Det lilla som går att spara på handlar om utvecklingsarbete, kvalitet och förbättringar som gör assistansen bättre.  Arbetsvillkoren riskerar att försämras och fler välja andra yrken som betalar sig bättre.  Risken för fusk från oseriösa aktörer kan också öka, om de seriösa aktörerna får svårare att verka.

Människor ska få den assistans de har rätt till. Då krävs en ersättning som möjliggör bra arbetsmiljö, löner och kvalitetsutveckling. Därför måste regeringen tänka om. Höj ersättningen för personlig assistans! Gör det nu, i budgeten för 2024! För att alla är värda ett bra liv.

Hans Dahlgren
vd, Humana Assistans

Annons
Annons
Annons
Annons