Annons

”Proaktiva insatser mot influensa avgörande för äldre och riskgrupper”

Sjukvård
Influensasäsongen närmar sig med stormsteg och det är dags för Region Kalmar län att påbörja det viktiga arbetet med influensavaccination, speciellt för oss äldre och andra riskgrupper som är först ut att erbjudas skydd.
Debatt • Publicerad 11 november 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Influensa är en mycket smittsam virussjukdom som utöver att orsaka feber, huvud- och muskelvärk, hosta och ömmande ögon kan leda till svåra biverkningar.”
”Influensa är en mycket smittsam virussjukdom som utöver att orsaka feber, huvud- och muskelvärk, hosta och ömmande ögon kan leda till svåra biverkningar.”Foto: Gorm, Kallestad

Under den föregående influensasäsongen vaccinerades cirka 63 procent av 65-plussarna i Sverige. I Region Kalmar län nåddes vaccinationstäckningsgraden 64 procent, en försämring jämfört med föregående år.

Influensa är en mycket smittsam virussjukdom som utöver att orsaka feber, huvud- och muskelvärk, hosta och ömmande ögon kan leda till svåra biverkningar. Det finns tydliga samband mellan influensa och allvarliga komplikationer som hjärtinfarkt, stroke och en allmänt nedåtgående spiral vad det gäller hälsa.

Annons

Vi som är över 65 år har en ökad risk att drabbas av komplikationer och rekommenderas därför skydd i form av vaccination. För vården är det viktigt att kalla personer med särskild risk att drabbas till hälsosamtal och proaktivt informera om influensa och möjligheten till skydd.

En enkel åtgärd kan även vara att påtala vaccinationsmöjligheten när patienten redan befinner sig i vården av andra anledningar.

Folkhälsomyndigheten anser att standardvaccinet mot influensa inte ger ett tillräckligt skydd för de mest sårbara. Därför erbjuds förstärkt influensavaccin till de som bor på särskilt boende och i vissa regioner inom hemtjänsten. Idag har ett vaccin som innehåller en standarddos tillsammans med ett förstärkningsmedel (ett så kallat adjuvanterat vaccin) upphandlats för dessa individer, ett vaccin som enligt Folkhälsomyndigheten inte visat sig ge bättre skydd till äldre personer jämfört med standarddos.

I Tyskland rekommenderar man sedan 2021 högdosvaccin mot influensa till alla personer som är över 60 år eftersom högdosvaccin har bevisat bättre skydd jämfört med standarddos. Idag kan individen själv betala för högdosvaccinet hos privata vaccinatörer, men förhoppningsvis tar Sverige och enskilda regioner framgent beslut som värnar de skörare individerna och erbjuder ett bättre skydd mot influensa.

För att kunna möta Världshälsoorganisationen WHO:s mål på 75 procents vaccinationstäckningsgrad för influensa är det viktigt att alla regioner hjälper Sverige öka täckningsgraden för influensavaccination genom proaktivitet samt genom ett skydd som är tillräckligt för oss äldre.

Vi uppmanar därför Region Kalmar läns beslutsfattare att ge regionens äldre och andra riskgrupper tillgång till vaccinet som ger bästa möjliga skydd mot influensa. På så sätt blir vaccination då inte en plånboksfråga för individen utan ett steg mot jämlik vård.

Åsa Lindestam, ordförande, Pensionärernas riksorganisation

Annons
Annons
Annons
Annons