unlock

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

  1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  3. E-tidning
  4. Söksearch
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Prioritera sjukvårdens medarbetare

Regionbudget
”Ett stort problem är att sjukvårdspersonalens administrativa börda ökat mycket kraftigt de senaste åren, samtidigt som antalet anställda icke-vårdnära administratörer och handläggare ökat våldsamt.”
Hela 17,5 miljoner kronor tror sig Sverigedemokraterna kunna spara genom att dra in skattefinansiering av vissa kulturinrättningar som har mycket låg egenfinansiering. Pengar partiet istället vill satsa direkt inom sjukvården i länet.
Hela 17,5 miljoner kronor tror sig Sverigedemokraterna kunna spara genom att dra in skattefinansiering av vissa kulturinrättningar som har mycket låg egenfinansiering. Pengar partiet istället vill satsa direkt inom sjukvården i länet.
Foto: SUVAD MRKONJIC
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

När vi Sverigedemokrater nu lägger fram vår budget för Region Kalmar län för 2020, kan vi tyvärr konstatera att det vi i åratal varnat för då det gäller sjukvården i länet, slagit in: Det Socialdemokratiska vanstyret har orsakat att underskottet i sjukvårdsverksamheten når rekordnivå, 370 miljoner kronor och kostnaden för inhyrd sjukvårdspersonal galopperar till över 200 miljoner.

Vi har i många år varnat för följderna av den omfattande asyl- och anhöriginvandringen till vårt län, vilken har lett till ett kraftigt ökat tryck på sjukvården och, genom den lägre förvärvsfrekvensen, till mindre skatteunderlag per patient. Vi har år efter år lagt förslag om att minska den svällande icke-vårdnära byråkratin i regionen. Vi har föreslagit en rad åtgärder för att förbättra arbetsvillkor för och rekrytering av sjukvårdpersonal för att på detta sätt minska behovet av dyra bemanningsbolag.

Martin Kirchberg (SD), regionråd.
Martin Kirchberg (SD), regionråd.
Foto: Sofia Hedman
quote
Vi vill dra in skattefinansiering av vissa kulturinrättningar som har mycket låg egenfinansiering, vilket ger 17,5 miljoner kronor.

Till inget av detta har den Socialdemokratiskt ledda majoriteten lyssnat. Nu har man istället kommit dithän att skatten höjs med 49 öre. För att rädda sjukvården ser vi Sverigedemokrater i detta läge inte att det finns något annat val än denna resursförstärkning. Desto mer nödvändigt är att samtidigt agera för att undanröja de missförhållanden som lett fram till skattehöjningen.

Vi presenterar i vår budget för 2020 omfattande omprioriteringar av regionens resurser. Vi satsar 50 miljoner extra för att förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö för regionens vårdande medarbetare. Det ger ökade möjligheter till friskvård, rehabilitering och utbildning parallellt med arbetet. Lönesatsningar ska premiera utbildning och erfarenhet. Lika viktigt är att frigöra både tid och ekonomiska resurser för att sjukvårdpersonal ska kunna ägna sin arbetstid åt vad de är utbildade för, att hjälpa människor till hälsa. Ett stort problem är att sjukvårdspersonalens administrativa börda ökat mycket kraftigt de senaste åren, samtidigt som antalet anställda icke-vårdnära administratörer och handläggare ökat våldsamt. Sverigedemokraterna lägger därför ett effektiviseringsuppdrag om 50 miljoner på den icke-vårdnära byråkratin, från 2021 och 2022 ökat till 90 respektive 110 miljoner.

När mer tid frigörs för patienten gynnar detta en sjukvård närmare medborgarna. Vi vill därför utvidga den mycket framgångsrika modellen med Hemsjukhuset, som startats upp vid Borgholms hälsocentral. Modellen innebär att patienter som befinner sig i den kommunala hemsjukvården erbjuds en fast läkarkontakt på hälsocentralen, som möter patienten tidigt och kontinuerligt tar ansvar för varje enskild patient. Vi satsar i vår budget 20 miljoner extra för att under 2020 utöka modellen till hela Öland samt den nya hälsocentralen i Emmaboda.

Ett område som är angeläget att prioritera är kvinnors hälsa. Vi satsar här extra resurser, för att komma igång med individanpassad screening för bröstcancer. Vid så kallade täta bröst, som 40 procent av alla kvinnor har, är det inte alltid som cancer upptäcks vid mammografi. Därför ska mammografin kompletteras med ytterligare typer av undersökningar.

Sverigedemokraterna lägger förslag om att sänka kostnaderna för politiken med 9 miljoner kronor. Vi vill dra in skattefinansiering av vissa kulturinrättningar som har mycket låg egenfinansiering, vilket ger 17,5 miljoner kronor. Vi vill också banta de kraftigt ökade konsultarvodena med 7 miljoner. Vi inför en egenavgift för språktolkning i sjukvården för den som bott i Sverige i två år eller längre, samt höjer avgiften för den som uteblir från inbokat vårdbesök utan att meddela innan. Dessa två åtgärder räknar vi med ger 9 miljoner kronor sammantaget.

Sverigedemokraternas budgetförslag för Region Kalmar län innebär att vi tar ansvar för att upprätthålla och vidareutveckla en god och patientsäker sjukvård, samtidigt som vi vågar göra de omprioriteringar som är nödvändiga för att långsiktigt uppnå ekonomisk stabilitet.

Martin Kirchberg, regionråd

Claus Zaar, ledamot i hälso- och sjukvårdsberedningen

Bo Karlsson, ledamot regionstyrelsen