Annons

”Prioritera förlossningsvården i länet”

Internationella Kvinnodagen
”Under alltför lång tid har vi sett hur krisen inom förlossningsvården fördjupats över hela landet. Barnmorskor som slutar i protest på grund av dålig arbetsmiljö, hög press då de inte hinner gå på toaletten och tvingas springa mellan flera förlossningar. ”
Debatt • Publicerad 8 mars 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Med ökad grundbemanning och fler barnmorskor ges bättre förutsättningar för att lägga bra scheman så att barnmorskorna orkar och vill stanna kvar i regionen.”
"Med ökad grundbemanning och fler barnmorskor ges bättre förutsättningar för att lägga bra scheman så att barnmorskorna orkar och vill stanna kvar i regionen.”Foto: SIMON ELIASSON

Många vittnar om stor oro för att patientsäkerheten är hotad, att de tvingas gå ner i arbetstid för att orka med sitt arbete samt att oroväckande många barnmorskor är sjukskrivna.

Under hösten kom upprop från barnmorskestudenterna i Region Kalmar län med krav på bättre och säkrare arbetsförhållanden. Bland annat kräver de en trygg introduktion, minst 36 000 kronor i månaden som ingångslön, kortare arbetsvecka, en fungerande sommarbemanning och att slippa arbeta treskift. Det har de inte fått gehör för trots att inhyrda bemanningsbarnmorskor kan ställa krav på arbetsförhållanden. Det är inte så det ska vara!

Annons

I Region Kalmar län råder det en mycket tung arbetsbelastning samtidigt som det är brist på barnmorskor. På kliniken i Kalmar har ett 20-tal barnmorskor slutat de senaste åren och ersatts av bemanningsbolag och vikarier, men värst är det i Västervik som har flest andel bemanningsbarnmorskor i länet. I hela landet har vi en ohållbar situation där bemanningsbolagskostnaderna skenar, notan från i fjol låg på 5,6 miljarder för hela landet.

Vänsterpartiet vill prioritera mödra- och förlossningsvården. Under vår tid i regionens majoritetsstyre införde vi satsningar på fler utbildningsplatser och bibehållen lön för de sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig till barnmorska. Trots det är det svårt att få ut färdiga barnmorskor när det på grund av den höga andelen bemanningsbarnmorskor enbart kan erbjuda ett fåtal praktikplatser med handledare för studenterna.

För att ändra denna ohållbara situation där bemanningsbolagen dränerar regionen på skattemedel och fastanställda barnmorskor föreslår vi i Vänsterpartiet ett medarbetarlyft. Vi vill ge bättre arbetsvillkor genom arbetstidsförkortning, ökad grundbemanning, utveckla tillitstyrning med mer inflytande för ordinarie medarbetare och större insatser för återhämtning och sammanhållen ledighet.

Med ökad grundbemanning och fler barnmorskor ges bättre förutsättningar för att lägga bra scheman så att barnmorskorna orkar och vill stanna kvar i regionen. Samtidigt måste osakliga löneskillnader ses över. Tyngd, ansvar och utbildningslängd måste synas i både arbetstider och löner. Vi vill att alla förlossningskliniker ska sträva mot att uppnå målet om en barnmorska per förlossning. Vi vill stoppa marknadsexperiment med LOV och vårdval och kommer aldrig ställa upp på att förlossningsvården i vår region privatiseras.

Vi i Vänsterpartiet vill ha en säkrare och tryggare förlossningsvård med fler barnmorskor, där lönerna höjs och arbetsvillkoren blir bättre!

Linda Fleetwood, regionråd

Lena Granath

Vänsterpartiet i Region Kalmar län

Annons
Annons
Annons
Annons