Påryd behöver riktiga lägenheter mer än Attefallhus

Genmäle debattrepliken ”Vi behöver fler invånare i Påryd” skriven av Thomas Bergström, ordförande, Karslunda Byalag.
Replik • Publicerad 7 februari 2018

Efter att jag läst Karlslunda byalags genmäle genom Thomas Bergström undrar jag om de läst min debattartikel. De tillskriver mig, som så många andra, åsikter som jag inte har eller framfört i min debattartikel.

Jag tror att Påryd har större behov av riktiga lägenheter än fem Attefallshus, för en person/Attefallshus, som dessutom har begränsat bygglov under endast 5 år. Jag tror inte Påryd går under utan dessa Attefallshus, som sannolikt skulle fått fem unga män som hyresgäster, placerade där av Kalmar kommun.

Den dagen Sverigedemokraterna får en plats i Kalmarhems styrelse kommer vi agera för att det kommunala bostadsbolaget bygger lägenheter inte bara i Påryd utan även i andra orter utanför centrala Kalmar. Så en röst på SD i kommande val kan ge oss den möjligheten.

Thomas Bergström ondgör sig över att jag inte agerat mot plastindustrin. Det är ett elände som tyvärr drabbat Påryd. Jag har varit på plats och fotograferat plasteländet och skrivit om det på min blogg (15 juni 2017). Även ställt frågor i Samhällsbyggnadsnämnden och röstat för de sanktioner som kommunen utfärdat mot företaget. Men det har givetvis inte Thomas Bergström brytt sig om att ta reda på innan han skrev sin text.

Men sedan kommer hyckleriet från Thomas Bergström när han skriver att jag borde förhindra att en bilskrot etablerar sig i Påryd och istället bjuda in utrikes födda med permanent uppehållstillstånd till Påryd. Enligt en artikel i Barometern (14 oktober 2017) är ägaren till den aktuella bilskroten Nazih El Mahmoud från Växjö. Är det bara vissa utrikes födda som är välkomna till Påryd av Thomas Bergström och Karlslunda byalag? Inte utrikes födda företagare?

Thoralf Alfsson

Sverigedemokraterna