Annons

"Parkeringshus på Kvarnholmen eller mobilitetshus på Barlastholmen”

Kommunpolitik i Kalmar
”För någon vecka sedan fattade kommunfullmäktige beslut i en av de mest seglivade frågorna i Kalmars moderna historia. Var kan vi placera ett parkeringshus på Kvarnholmen?”
Debatt • Publicerad 5 oktober 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Skulle det inte vara möjligt att bygga om Konsums gamla sextiotalsvaruhus ”Domus” till ett mobilitetshus för bilar med eldrift?”Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

Många förslag har diskuterats genom åren, men har av olika skäl förkastats. Nu har fullmäktige (nästan) enats om ett förslag, ett mobilitetshus på Barlastholmen, intill det nya universitetet. Ett 22 meter högt hus som enligt samhällsbyggnadsnämndens ordförande ska vara mer än en parkering för upp till 500 bilar. Det kan också innehålla bilpooler, laddstolpar, uthyrning, biltvätt och verkstad.

Många remissinstanser, som Länsstyrelsen, Kalmar Läns Museum, Kalmar Brandkår och enskilda sakägare har haft frågor och synpunkter under samrådstiden. Några av kommunens argument för förslaget har varit att platsen lämpar sig inte för någon annan verksamhet ”med sin närhet till farlig godstransport, järnvägsspår samt verksamheterna på Tjärhovet”

Annons

Nu är i alla fall planen antagen, som en del i uppgörelsen med Kalmar City och Kvarnholmens handlare. Men kommer mobilitetshuset att gagna handeln på Kvarnholmen? Från platsen för det tänkta huset är det närmare en kilometers gångväg till Stortorget, och inte så mycket kortare till Larmtorget. Det känns inte övertygande. Däremot kan det förstås vara bra för Universitetet och de båda planerade storhotellen i området.

Många alternativ har som sagt tidigare prövats och avvisats. Sedan de första förslagen togs fram har det hunnit hända mycket i vår omvärld. Fossildrivna bilar är på väg att ersättas av eldrivna avgasfria fordon och vi ser allt flera elsparkcyklar på våra gator. Det kanske är dags att pröva nya tankar.

Skulle det inte vara möjligt att bygga om Konsums gamla sextiotalsvaruhus ”Domus” till ett mobilitetshus för bilar med eldrift? Huset har ju visat sig svårt att anpassa till modern citykommers, men kan kanske kunna bli ett alternativ för miljövänlig parkering i ett centralt läge på Kvarnholmen?

Bengt Erlandsson

Annons
Annons
Annons
Annons