Annons

Oskarshamn satsar på bättre skolor

Oskarshamns kommun växer. Vi är glada över att bli fler invånare och det innebär också att det blir fler barn och unga som ska få plats i våra skolor.
Debatt • Publicerad 3 december 2020
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Vallhallaskolan, Kristinebergskolan och Norra skolan är i dag fulla och det innebär att vi inte klarar av att ta emot fler elever i centrala Oskarshamn.”
"Vallhallaskolan, Kristinebergskolan och Norra skolan är i dag fulla och det innebär att vi inte klarar av att ta emot fler elever i centrala Oskarshamn.”Foto: Roger Carlsson

För att ta emot alla barn och unga behöver vi se till att våra skolor växer och utvecklas i takt med kommunen. Det är därför vi behöver gå vidare med arbetet för en ny skola.

I oktober fattade bildningsnämndens ett inriktningsbeslut gällande att en ny grundskola behöver byggas. Bakom beslutet står en bred majoritet av partierna, sex av sju stycken. Det är ett stort beslut och väcker därför engagemang, funderingar och frågor hos många oskarshamnare.

Annons

Oskarshamns kommun har de senaste fyra åren gjort tre utredningar gällande lokalerna i grundskolan och vid varje utredning kommit fram till att befintliga lokaler inte räcker till, varken idag eller imorgon. I kommunen finns det tio kommunala grundskolor och en fristående grundskola, tre av skolorna har högstadium.

Anton Sejnehed (S), bildningsnämndens ordförande i Oskarshamns kommun.
Anton Sejnehed (S), bildningsnämndens ordförande i Oskarshamns kommun.Foto: Roger Carlsson
”Byggnaden Norra skolan ska finnas kvar och förbli ett landmärke för Oskarshamns kommun, men byggnaden uppfyller inte de krav som vi har på en skola idag.”
Anton Sejnehed (S), bildningsnämndens ordförande i Oskarshamns kommun.

Den minsta kommunala grundskolan har 42 elever och den största har 792 elever. I flertalet kommunala skolor har vi gjort anpassningar som innebär att en del undervisning bedrivs i tillfälliga lokaler, eller att grupprum och arbetsrum för lärare har byggts bort till förmån för fler klassrum. Det är inte en hållbar situation.

Vallhallaskolan, Kristinebergskolan och Norra skolan är idag fulla och det innebär att vi inte klarar av att ta emot fler elever i centrala Oskarshamn. Rektorer och lärare gör ett fantastiskt arbete för att alla elever ska få en bra skolgång i vår kommun, och vi som samhälle behöver ta ansvar för att det finns lokaler att bedriva undervisning i. Vi är skyldiga barn och unga i Oskarshamns kommun det.

Det finns idag inte en utpekad plats för var en ny grundskola skulle kunna bygga. Det finns ett område från Bohmansområdet i söder till Havslätts äventyrsbana i norr som innehåller totalt åtta möjliga platser för var en ny skola skulle kunna byggas. Bildningsnämnden kommer i december, efter att alla partier i kommunen har samtalat om detta, besluta om fyra platser som ska utredas vidare. I utredningen ska det undersökas:

# om det går att bygga skola och idrottshall på någon av de fyra platserna

# hur elevsammansättningen på en ny skola samt på Vallhallaskolan skulle påverkas av platsvalet

# hur barn och ungas tillgång till fritidsaktiviteter påverkas av platsvalet.

Jag förstår att Norra skolan väcker känslor och minnen. Norra skolan är historisk och jag vet att många känner varmt för platsen, byggnaden och för skolan. Byggnaden Norra skolan ska finnas kvar och förbli ett landmärke för Oskarshamns kommun, men byggnaden uppfyller inte de krav som vi har på en skola idag. De ombyggnationer som behövs för att modernisera skolan kan inte göras utan att förstöra exteriören och därmed det som är en stor del av skolans själ och unika historia.

Vissa lyfter fram och förespråkar att Kikeboskolan ska öppnas som skola igen istället för att bygga en ny skola. Det finns ett antal skäl till varför bildningsnämnden inte anser att det är lämpligt. Några av dessa är:

# Kikeboskolan stängdes på grund av att den ansågs vara i för dåligt skick med bland annat mögelskador.

Annons

# Kikeboskolan skulle bli väldigt liten och det skulle vara svår att klara det behov av utökning som finns gällande en ny klass i varje årskurs på mellan- och högstadiet.

# Kikeboskolan ligger inte heller i det området där elevökningarna sker. Det är framför allt i området norr om hamnen och mot Saltvik som elevökningen sker. Att öppna Kikeboskolan skulle alltså innebära att dessa elever få långt till skolan.

Efter att kommunfullmäktige har tagit sitt beslut den 23 november, kommer bildningsnämnden att arbeta vidare med vilka fyra platser som ska utredas och hur barn, unga, vårdnadshavare och medarbetare ska involveras i det fortsatta arbetet. Det är viktigt med en inkluderande process. Samtliga partier är under november inbjudna till ett möte för att diskutera detta innan beslut tas. Därefter ser vi fram emot att kunna berätta mer.

Anton Sejnehed (S), bildningsnämndens ordförande i Oskarshamns kommun.

Annons
Annons
Annons
Annons