"Orimligt att politisk nämnd fortsätter utan uppdrag”

Kommunpolitik i Kalmar
Nyligen meddelades att ansvaret för skola, fritids och omsorg i Södermöre kommer att flyttas från Södermöre kommundelsnämnd till de centrala förvaltningarna för utbildning och omsorg
Debatt • Publicerad 22 maj 2023 • Uppdaterad 24 maj 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Demokrati och landsbygd är viktiga frågor, men vi tror inte att en politisk nämnd utan egen budget och utan direkt eget ansvar är det bästa sättet att utveckla dem.”
"Demokrati och landsbygd är viktiga frågor, men vi tror inte att en politisk nämnd utan egen budget och utan direkt eget ansvar är det bästa sättet att utveckla dem.”Foto: Herman Omstedt

Orsaken är ekonomiska problem och att det har varit svårt att ge samma service till invånarna i Södermöre som i resten av kommunen.

Detta innebär att kommundelsnämnden blir av med sina uppgifter. Trots det vill majoriteten att den politiska nämnden, med elva ledamöter och sju ersättare, ska fortsätta. Majoriteten föreslår att de nu ska ägna sig åt demokrati- och landsbygdsfrågor, men att det måste utredas vad detta konkret betyder.

Vi vill vara väldigt tydliga med att demokrati och landsbygd är viktiga frågor, men vi tror inte att en politisk nämnd utan egen budget och utan direkt eget ansvar är det bästa sättet att utveckla dem. Miljöpartiet vill istället se till att förenkla och utveckla medborgardialogen och medbestämmandet inom alla kommunens nämnder och områden. När det gäller landsbygdsutveckling finns redan en organisation för detta på kommunledningskontoret. Där finns säkert utvecklingsmöjligheter, men att det är fler politiker som har saknats är ganska osannolikt.

Det går heller inte att komma ifrån det nuvarande ekonomiska läget. Inflation och kostnadsökningar gör att hela välfärden befinner sig i ett väldigt tufft läge. En politisk nämnd kostar pengar, och varje skattekrona som kan sparas innebär mer pengar till vård, skola och omsorg.

Vi vill att alternativet att faktiskt lägga ned nämnden ska vara med i den blixtutredning som nu pågår. Det är bakvänt att besluta att nämnden ska vara kvar innan det är utrett om det ens finns rimliga uppgifter för nämnden att ägna sig åt.

Annika Carlsson Wistedt (MP), gruppledare

Martin Arvidsson (MP), kommunfullmäktigeledamot