GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

"Öppet brev till infrastrukturministern”

Öppet brev
”Biogas är klimatets kinderägg, det innebär både ett fossilfritt bränsle, vinning till lokala lantbrukare och ger dessutom mindre påverkan på övergödningen - tre önskningar i en, helt enkelt.”
"Helt bortglömt är det nu plötsligt att svensk fordonsgas, till skillnad från fossil naturgas i EU, till 95 procent är helt fossilfri och cirkulär.”
"Helt bortglömt är det nu plötsligt att svensk fordonsgas, till skillnad från fossil naturgas i EU, till 95 procent är helt fossilfri och cirkulär.”
Foto: Claudio Bresciani/TT
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Sverige har satsat stort på biogasutvecklingen och den har en huvudroll i kommunernas arbete med att bli fossilfria till 2030. Därför är det mycket förvånande att nyheten att biogasbilar inte ska ingå i miljöbilsdefinitionen i veckan kablats ut och slår undan benen för det svenska klimatarbetet! För att tillfullo nyttja biogasens potential måste vi istället gasa på för riktig biogasboost och anta biogasmarknadsutredningen! Mer biogas, inte mindre.

Frågan har sin grund i EU:s arbete med den nya taxonomin samt strategin för hållbar mobilitet. Problemet är att EU definierar klimatsmarta bilar utifrån vad som kommer ur avgasröret istället för att ta hänsyn till hela livscykeln på bränslet, där biogasens klimat- och samhällsnyttor är oemotsagda.

Anna Thore (S), vatten- och miljönämndens ordförande.
Anna Thore (S), vatten- och miljönämndens ordförande.
Foto: SUVAD MRKONJIC

"Miljöbilsdefinitionen är ett tonlöst hån mot detta hårda arbete och en dementi måste ut snarast för att återfå den spirande framtidstron i branschen och trygga potentiella biogasbilsköpare."

EU vill också få myndigheter till mer klimatsmarta inköp av bilar, minst 38 procent el/vätgasbilar vilket i sig är bra. I denna veva passar regeringens tjänstepersoner på att, på en höft, uppdatera miljöbilsdefinitionen. En definition som i bred samförstånd antogs ifjol och där svenska biogasbilar har sin självklara plats. I det nya förslaget är biogasbilar mycket överraskande borta för att efterlikna EU:s miljöbilsdefinition.'

Helt bortglömt är det nu plötsligt att svensk fordonsgas, till skillnad från fossil naturgas i EU, till 95 procent är helt fossilfri och cirkulär. Ja, den är rentav framställd på samhällets restavfall, såsom matrester, gödsel från lokala gårdar, gas från soptippar, pappersindustrins spillvatten och livsmedelsindustrins avfall.

Biogasmarknadsutredningen fastslår även andra samhällsnyttor från biogasproduktionen, så som ökad försörjningstrygghet, landsbygdsutveckling, fler arbetstillfällen, regional näringslivsutveckling och innovation samt nya exportmöjligheter. I linje med utredningen behöver vi bland annat utveckla en premie för gasproduktion. I osäkra tider vågar ingen investera om inte tydlighet och långsiktiga förutsättningar ges för den fossilfria riktningen.

I kustnära och djurtäta Kalmar har det arbetats intensivt för en biogasutveckling, både på offentlig nivå och privata initiativ, så vi nu har fyra biogasmackar och femte på väg, två biogas anläggningar och kraftsamling för en tredje, en kollektivtrafik på biogas, vi har utmanat bilförsäljarna att prioritera biogasbilsförsäljningen och infört fler stimulanspaket för att främja nyttjandet av biogasbilar. I år visar statistiken att hårt arbete gett utdelning, istället för att som landet i helhet sänka biogasbilförsäljningen med 3 procent så ökar den med 80 procent i Kalmar län!! Lika glada som vårt biogasgäng i näringslivet nyss var, lika besvikna och nedringda blir vi nu när media rapporterar att biogasbilar inte klassas som miljöbil.

Miljöbilsdefinitionen är ett tonlöst hån mot detta hårda arbete och en dementi måste ut snarast för att återfå den spirande framtidstron i branschen och trygga potentiella biogasbilsköpare.

Då biogasen bygger på restavfall har den en särställning i sin miljönytta, ekonomiskt stärkande av lantbruk samtidigt som den bidrar till att förbättra växtupptaget när gödseln skickas tillbaka ut på åkern, och där bidrar till minskad belastning på övergödning. Vilken politiker vill inte stödja denna trippelnytta som leder till lokalt producerad klimatsmart bränsle där vinningen stannar i det egna länet istället för att gynna Putins gasledningar eller fjärran oljeshejker

Biogasens barnsjukdomar är botade och det är dags att fullt ut anta biogasmarknadsutredningens förslag, för klimatet och för landsbygdsekonomins skull!

Vi vill se regeringen agera för att:

# fortsätta inkludera biogasdrivna bilar i Sveriges nationella miljöbilsdefinition.

# skyndsamt anta Biogasmarknadsutredningen, Mer Biogas! För ett hållbart Sverige

# omgående verka för en ändring av metodiken i beräkning av klimatpåverkan i EU:s taxonomiförordning och koldioxidnormer för fordon.

Anna Thore (S), vatten- och miljönämndens ordförande.

Läs mer