Annons

”Onödigt dyrt att bygga – Kalmar kan visa vägen”

Bostadsbyggande
Vård, skola och omsorg är långsiktigt beroende av en hög och jämn byggtakt. Vi menar att enskilda kommuner har god förmåga att påverka och minska ledtider på egen hand.
Debatt • Publicerad 23 september 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Vi är övertygade om att övriga kommuner i Kalmar län kan inspireras av Kalmars målinriktade tillväxtarbete.”
”Vi är övertygade om att övriga kommuner i Kalmar län kan inspireras av Kalmars målinriktade tillväxtarbete.”Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

Bostadsbyggandet tvärnitar. Ökade materialkostnader, stigande räntor och svagare hushållsekonomier skapar en perfekt storm. Under första halvåret 2023 såg vi en halvering av byggstarterna jämfört med samma period förra året.

Läget i Kalmar län är inget undantag. Under januari till juni 2022 påbörjades byggandet av 656 lägenheter och småhus i länet. I år stannande siffran på 214. Det är ett tapp på över 60 procent. Byggkrisens konsekvenser är stora – för välfärden, för arbetsmarknaden och för människors möjligheter att hitta ett lämpligt boende.

”Till de mest framgångsrika hör Kalmar och kommunen rankas till och med högst i kategorin mellanstora kommuner i årets Nationellt ledtidsindex. I Kalmar är korta ledtider ett prioriterat politiskt mål och det finns en effektiviseringsstrategi för att uppnå det.”
Nancy Mattsson, styrelseordförande Initiativet Bygg i Tid.
Annons

Men trots att bostadsbyggandet sjunker ökar ledtiderna för detaljplaner och handläggning av bygglovsansökningar. I dagsläget tar det i genomsnitt nästan fem år från beslut om planuppdrag till att startbesked ges. Långa ledtider gör att varje bostadsprojekt blir dyrare än nödvändigt och då byggs det färre bostäder. Tid är pengar och pengar har blivit dyrare.

Så kan det inte fortsätta. Därför har Initiativet Bygg i Tid, Byggföretagen och Fastighetsägarna tagit fram Nationellt ledtidsindex. I Nationellt ledtidsindex jämförs hur effektivt arbetet med detaljplaner och bygglov fungerar i olika kommuner. Genom att väga samman ett antal variabler har vi funnit stora skillnader som inte enbart kan förklaras i olika förutsättningar när det kommer till befolkningsstorlek och geografiskt läge.

Kommuner med onödigt långa ledtider saknar ofta en tydlig strategi för tids- och kostnadseffektiva processer. Samspelet med dem som vill bygga haltar och stor personalomsättning påverkar kompetens och kontinuitet.

Omvänt vägleds arbetet i de mer framgångsrika kommunerna av en levande effektiviseringsstrategi. Den politiska ledningen har gjort god service och snabb handläggning för att främja byggande till en prioriterad fråga. Berörda förvaltningar har ett tydligt uppdrag att leverera på detta och har tillgång till de resurser som krävs för uppdraget. Det har samtidigt bidragit till en attraktiv arbetsmiljö som gjort det lättare att behålla senior kompetens.

Till de mest framgångsrika hör Kalmar och kommunen rankas till och med högst i kategorin mellanstora kommuner i årets Nationellt ledtidsindex. I Kalmar är korta ledtider ett prioriterat politiskt mål och det finns en effektiviseringsstrategi för att uppnå det.

Vi är övertygade om att övriga kommuner i Kalmar län kan inspireras av Kalmars målinriktade tillväxtarbete. Vård, skola och omsorg är långsiktigt beroende av en hög och jämn byggtakt. Det finns flera sätt för kommuner att främja byggande, inte minst av bostäder. Nationellt Ledtidsindex visar på några av dem. Med kortare ledtider blir det enklare för dem som vill bygga att få ihop sina investeringskalkyler.

Vi uppmanar därför kommunledningar över hela landet att låta sig inspireras av dem som kommit längst. Förutsättningar för kortade ledtider – dagens genomsnittstid om nästan fem år borde kunde . halveras – kommer att vara oerhört värdefullt för att påskynda en vändning i bostadsbyggandet.

Nancy Mattsson, styrelseordförande Initiativet Bygg i Tid

Anna Broman, Bostadspolitisk expert Byggföretagen

Martin Lindvall, Samhällspolitisk chef Fastighetsägarna

Annons
Annons
Annons
Annons