Annons

”Ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen skapar fria och jämställda familjer”

Rikspolitik
Frihet och jämställdhet i föräldraförsäkringen bäddar för trygga, friska och välfungerande familjer. Med en ökad grad av valfrihet och flexibilitet stärker vi både kärnfamiljen och stjärnfamiljen.
Debatt • Publicerad 25 september 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Vi vill också införa en möjlighet att överlåta föräldrapenning till någon annan nära vuxen, exempelvis en morfar eller familjevän.”
”Vi vill också införa en möjlighet att överlåta föräldrapenning till någon annan nära vuxen, exempelvis en morfar eller familjevän.”Foto: Martina Holmberg / TT

Nu går den moderatledda regeringen, tillsammans med samarbetspartierna, fram med förslag för att åstadkomma just detta. Vi vet att föräldrar som bereds mer tid med sina barn har positiva effekter på både kvinnor, män och barn. Genom att fördubbla antalet dubbeldagar, som båda föräldrarna kan ta ut samtidigt, får barn och föräldrar mer tid tillsammans och en bättre möjlighet till anknytning.

Dessutom möjliggör vi för föräldrar att överlåta föräldrapenning till exempelvis en mormor eller farfar för att ytterligare underlätta livspusslet för barnfamiljer i allmänhet och ensamstående i synnerhet.

Annons

Vi vill att antalet dubbeldagar utökas från 30 till 60 dagar och att de ska kunna användas fram till barnet är 15 månader i stället för dagens 12. Då får föräldrar en ökad flexibilitet och möjlighet att knyta an till sina barn tillsammans. Att vara hemma tillsammans med sina barn skapar även ett mer jämställt uttag av föräldrapenningen och kan också ha en positiv effekt på mammors hälsa med exempelvis minskad risk för besök på sjukhus eller vård av förlossningskomplikationer.

Vi vill också införa en möjlighet att överlåta föräldrapenning till någon annan nära vuxen, exempelvis en morfar eller familjevän. Därmed får familjer ökad flexibilitet och enklare att pussla ihop sin vardag. Även om förslaget riktar sig till alla stressade småbarnsföräldrar är det ensamstående, företrädesvis kvinnor, som är de som gynnas mest.

De ensamstående föräldrar som av olika skäl saknar en partner eller nära familj som kan stötta i vardagen kan nu vända sig till bästa vännen eller annan anhörig. För dem innebär detta ytterligare ett verktyg som gör det lättare att kombinera familjeliv och arbetsliv. Förslaget kan också underlätta för stjärnfamiljer och konstellationer där man är fler än vårdnadshavarna som delar ansvar för barnet.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2024. Dessa förslag ger familjer större frihet och fler föräldrar mer tid med sina barn. De bidrar till att föräldrar kan förena arbetsliv med familjeliv i perioder i livet som kräver mer flexibilitet. Det är reformer som stärker arbetslinjen och föräldrars makt att utforma sitt eget liv och bidrar därmed till en mer modern föräldraförsäkring. En viktig del i ett tryggare, grönare och friare Sverige.

Anna Tenje (M), äldre- och socialförsäkringsminister

Hanne Lindqvist (M), oppositionsråd Kalmar kommun

Annons
Annons
Annons
Annons