Annons

"Nybro är en trygg kommun att bo, leva och verka i”

Kommunpolitik i Nybro
”Ett gemensamt mål för Nybro kommun och polisen är att jobba med trygghetsfrågorna och minska brottsligheten. Nybro kommun är på många sätt en trygg kommun där vi under flera år jobbat strategiskt med trygghetsfrågorna.”
Debatt • Publicerad 9 oktober 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Lotta Petersson, chef för lokalpolisområde Nybro, och kommunalrådet Christina Davidson (C) lovar att tillsammans prioritera arbetet med ökad trygghet i Nybro.
Lotta Petersson, chef för lokalpolisområde Nybro, och kommunalrådet Christina Davidson (C) lovar att tillsammans prioritera arbetet med ökad trygghet i Nybro.Foto: Jan Stenqvist

Nu ser vi också att brottsligheten minskar inom många områden. Våldsbrott, skadegörelse, våld i offentlig miljö, stöld, inbrott, ofredande är områden med ett positivt resultat på gjorda insatser.

Vi vill inte på något sätt förringa människors upplevelse av otrygghet, den tar vi på största allvar. Men det kan vara så mycket annat, än den faktiska brottsligheten som påverkar hur vi upplever vår trygghet. Det kan räcka med ett inlägg i en Facebookgrupp eller en rubrik i morgontidningen.

Annons

Mycket av samhällsklimatet och debatten i media präglas av oro och känsla av otrygghet. Det du talar om kan bli självuppfyllande. Tillsammans med dig som bor i kommunen vill vi fortsätta att skapa trygghet. Det är viktigt att lyssna på oron, men framförallt att hitta vägar att vända oron.

Christina Davidson (C).
Christina Davidson (C).Foto: Jan Stenqvist
”Som företrädare för kommun och polis arbetar vi konstant med frågor om ökad trygghet för kommuninvånarna och även med att öka känslan av sammanhållning och trygghet i hela vår kommun. Kommunen och polisen samverkar kring brottsförebyggande åtgärder.”
Christina Davidson (C), ordförande Nybro Brottsförebyggande råd och kommunstyrelsen Nybro.

På kommunal nivå ska vi arbeta förebyggande och lägga grunden till ett bra liv för våra barn och unga. Detta genom att alla våra invånare får en bra och trygg uppväxt med utbildning och möjligheter till ett bra och varierat utbud av fritidsaktiviteter. Våra kommunala verksamheter är viktiga i detta arbete, likväl som civilsamhället med alla olika föreningar.

Föreningslivet erbjuder ofta sammanhang som skapar trygghet, ökar upplevelsen av samhörighet, delaktighet och inkludering. Barn och ungas glädje och motivation till utveckling stimuleras i föreningslivet. Ett samarbete med näringslivet är också betydelsefullt ur flera perspektiv, men kanske framförallt utifrån att trygga, välmående och växande företag skapar arbetstillfällen.

Fler i arbete som har möjlighet att följa sina drömmar är en förutsättning för att vi ska kunna bryta det utanförskap som bidrar till misstro, kriminalitet och otrygghet.

Polisen har en viktig roll såväl i brottsförebyggande syfte som i att bekämpa brott och se till att de som begår brott lagförs. I Lokalpolisområde Nybro finns idag en starkare lokal polisiär närvaro än på många år. Polishuset i Nybro rustas upp för att kunna ta emot fler nya medarbetare som kommer att trivas med att jobba och bo i lokalpolisområdet.

Som företrädare för kommun och polis arbetar vi konstant med frågor om ökad trygghet för kommuninvånarna och även med att öka känslan av sammanhållning och trygghet i hela vår kommun. Kommunen och polisen samverkar kring brottsförebyggande åtgärder.

Det handlar om trygghetsfrämjande åtgärder, som till exempel polisens aktiva närvaro på platser som upplevs otrygga, ökad belysning på mörka och dolda platser, borttagande av buskage för att göra den fysiska miljön tryggare, nattvandrare, fler poliser, vaktbolag, räddningstjänsten som kör kvällsrundor, kameror vid järnvägsstationen, trygghetsvandringar, handlingsplan mot ANDT (Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak).

Detta är några av alla de åtgärder som tagits fram för att göra Nybro tryggare och fortsatt vara en attraktiv kommun att leva, verka och bo i. Tillsammans skapar vi trygghet och samhörighet.

Christina Davidson (C), ordförande Nybro Brottsförebyggande råd och kommunstyrelsen Nybro

Lotta Petersson, Lokalpolisområdeschef LPO.

Annons
Annons
Annons
Annons