Annons

”Ny grundskola i centrala Oskarshamn”

Kommunpolitik i Oskarshamn.
”Oskarshamns kommun växer. Vi är glada över att bli fler invånare, men det innebär också att det blir fler barn och unga som ska få plats i våra redan trånga skolor. Därför behöver vi se till att våra skolor växer och utvecklas i takt med kommunen.”
Debatt • Publicerad 3 oktober 2020
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Vi föreslår slutligen att Norra skolan avvecklas som skola. Skolan har nått sin gräns för antal elever och är inte anpassad för dagens skolverksamhet.”
"Vi föreslår slutligen att Norra skolan avvecklas som skola. Skolan har nått sin gräns för antal elever och är inte anpassad för dagens skolverksamhet.”Foto: Tomas Königsson

Den nu aktuella lokalutredningen är den tredje på fyra år och det är hög tid att planerna börjar förverkligas. Det är förvisso många beslut kvar innan en ny skola kan stå klar, men vi behöver inte utreda mer för att veta att det är just en ny skola vi behöver gå vidare med.

Alla partier har arbetat över partigränserna med frågan om hur Oskarshamns kommun ska kunna erbjuda alla barn plats i skolan. Vi sex partier är överens om att bygga en ny grundskola i centrala Oskarshamn. Den nya skolan ska ersätta lokaler som är tillfälliga, och lokaler som inte håller den standard som vi vill att en skola ska hålla år 2020. Detta blir en klok och viktig förändring. Den nya skolan kommer innebära en skjuts i rätt riktning för kommunens unga som förtjänar skolor med moderna lokaler – anpassade till modern undervisning. Ändamålsenliga lokaler ger en bättre arbetsmiljö som både elever och lärare vinner på.

Annons

Våra befintliga skolor är fortfarande fullt fungerande, men i dagsläget alldeles för trångbodda för att kunna användas på rätt sätt och ge utbildning med den kvalitet som vi tycker att våra elever ska ha.

Anton Sejnehed (S), bildningsnämndens ordförande.
Anton Sejnehed (S), bildningsnämndens ordförande.
”Den nya skolan kommer innebära en skjuts i rätt riktning för kommunens unga som förtjänar skolor med moderna lokaler – anpassade till modern undervisning.”
Anton Sejnehed (S), bildningsnämnden i Oskarshamns kommun

De tre skolorna Vallhallaskolan, Kristinebergsskolan och Norra skolan har idag inte plats att ta emot alla barn i centrala Oskarshamn. För att klara av att ta emot elever i våra centrala skolor har vi de senaste åren byggt klassrum i lokaler som tidigare har använts som grupprum och arbetsrum. Det är just dessa rum som ger möjligheten att bedriva en kvalitativ skola där klassen exempelvis delas upp under dagen och där enskild undervisning kan ske.

Vi föreslår därför att Saltviksskolan görs om till förskola. Det finns ett behov av fler förskoleplatser i området och lokalerna kan anpassas för att särskilt passa förskoleverksamhet.

Vi föreslår också att Vallhallaskolans högstadium flyttar till den nybyggda skolan. Lågstadiet som idag får undervisning i tillfälliga lokaler kan flytta in i skolan.

Vi föreslår slutligen att Norra skolan avvecklas som skola. Skolan har nått sin gräns för antal elever och är inte anpassad för dagens skolverksamhet. Den har inte tillräckligt många toaletter, den saknar en större samlingssal och den har svårt att uppfylla krav för tillgänglighet. De ombyggnationer som behövs för att modernisera skolan kan inte göras utan att förstöra exteriören och därmed det som är en stor del av skolans själ och unika historia.

När vi föreslår en avveckling av Norra skolan är det inte ett lätt beslut att ta. Vi gör det för att barn och unga ska få gå i en skola som är anpassad för undervisning på 2020-talet. Norra skolan är historisk och vi vet att många känner varmt för platsen, byggnaden och för skolan. Vi är överens om att Norra skolan ska bevaras och ska förbli ett landmärke för Oskarshamns kommun, men den fungerar inte längre som skola.

Med en ny skola får vi möjligheten att bygga på ett sätt som gör att alla åldrar får sina behov tillgodosedda. Där kan vi skapa miljöer där elever både kan trivas, känna sig trygga och som främjar goda resultat och lust att lära. Slutligen är det inte ekonomiskt försvarbart med många små skolenheter.

Kommunala investeringar ska ske med ansvarstagande för nutid och framtid. Det kommer att kosta att bygga en ny skola, exakt hur mycket vet vi inte än. Men att bygga en skola är en investering i framtiden för barnen och ungdomarna som inte kan ställas mot pengar.

Vi tar nu ett inriktningsbeslut om att vi ska bygga en ny grundskola och i och med det beslutet börjar arbetet där elever, medarbetare och vårdnadshavare involveras i hur en skola ska se ut och utformas. En skola där vi bygger framtiden.

Anton Sejnehed (S)

Annons

Carina Lind (M)

Magnus Larsson (C)

Margareta Sjögren (KD)

Saga Lundberg (V)

Fredrik Eckerskog (L)

Bildningsnämnden i Oskarshamns kommun

Annons
Annons
Annons
Annons