"Nu reformerar Centerpartiet utbildningspolitiken”

Skolpolitik
Allt för länge har skoldebatten tillåtits att domineras av vinstfrågan. Två skyttegravar där den verkligt viktiga frågan hamnar i skymundan, nämligen kvalitén i undervisningen
Debatt • Publicerad 24 maj 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"En fullgången gymnasieutbildning är den bästa försäkringen mot utanförskap, kriminalitet och psykisk ohälsa.”
"En fullgången gymnasieutbildning är den bästa försäkringen mot utanförskap, kriminalitet och psykisk ohälsa.”Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

Centerpartiet tar nu ett helhetsgrepp kring skolfrågan och arbetar just nu fram ett helt nytt program för utbildning. Detta ska debatteras och antas på riksstämman i september.

I samband med att Muharrem Demirok valdes till Centerpartiets nya partiledare i början av februari satte han skolan högst upp på agendan. Alla elever ska ha rätt till en högkvalitativ utbildning, oavsett om du bor på landsbygden, i förorten, i ett samhälle eller i staden. Alla ska kunna göra en livsresa och gå ut gymnasiet med fullständiga betyg. Det är den mest avgörande investeringen för individen och för samhället. En fullgången gymnasieutbildning är den bästa försäkringen mot utanförskap, kriminalitet och psykisk ohälsa.

Med det nya utbildningsprogrammet vill Centerpartiet sätta fokus på lärares arbetsmiljö, likvärdig utbildning, elevhälsa, en skola för alla, finansiering, skolpeng, betyg och mycket mer. Som det folkrörelseparti vi är hjälps vi åt runt om i hela landet för att samla upp och ta hänsyn till alla olika perspektiv och erfarenheter.

I början av maj hölls Skolriksdagen 2023, vilket är en nationell konferens för ledare inom skolan; politiker, skolchefer och rektorer, som hålls vartannat år. På agendan stod seminarier och föreläsningar där forskning blandas med goda exempel och inspiration. I samband med konferensen höll samtliga politiska partier enskilda gruppmöten där skolpolitiker från hela landet träffas och diskuterar utbildningsfrågor.

Centerpartiets gruppmöte gästades av nytillträdde partiledaren Muharrem Demirok som har ett stort engagemang för just skolfrågor. Parollen är att alla ska kunna göra en livsresa. Även om landsbygdens och förortens förutsättningar skiljer sig åt är utmaningarna kanske inte helt olika. Hur säkerställer vi kompetensförsörjningen och att alla elever får en likvärdig utbildning?

I senaste numret av Dagens Samhälle listas de 30 mäktigaste inom skolfrågor just nu. På 5:e plats återfinns Muharrem Demirok och på 26:e plats Centerpartiets talesperson i utbildningsfrågor Niels Paruup-Petersen. Ett tecken på att Centerpartiet tar skolfrågorna på allvar!

Vi är många inom partiet, både lokalt och nationellt, som är engagerade i skolfrågorna och som länge har önskat se en förflyttning i debatten. Vi vill se en skola för alla och det är precis vad vi kommer sätta fokus på framåt. Följ gärna vårt arbete och resultatet av höstens partistämma!

Jessica Jämtin (C), 1:a vice ordförande Utbildningsnämnden, Mörbylånga