Annons

"Nu krävs insatser i Kalmar län för att förhindra självmord”

Självmord
”Drygt en av tio känner någon som just nu har självmordstankar. Om fler tog kontakt med de som mår dåligt skulle liv kunna räddas.”
Debatt • Publicerad 5 november 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Regionen måste säkerställa alla får vård så snabbt som lagen kräver.”Foto: Mark Nordvall Hanlon

Men det ställer samtidigt krav på att samhället svarar upp. Region Kalmar län och kommunerna i länet måste nu kraftsamla för att undvika en ökning av självmord efter pandemin.

Varje år tar 1500 personer sitt liv. Bara i Kalmar län tog 40 människor sitt liv förra året. En ny undersökning visar att varannan svensk känner någon som gjort självmordsförsök och att en av tio känner någon som just nu har självmordstankar. Samtidigt har bara sju procent frågat någon om hen har tankar på att ta sitt liv under det senaste året.

Annons

Att många känner någon som mår dåligt betyder att potentialen att rädda liv är stor. Men det kräver att vi vågar fråga om självmordstankar och självmordsplaner. I veckan inledde vi en informationskampanj för att förebygga suicid. Vår främsta uppmaning är att prata med familjemedlemmen, kollegan och vännen som mår dåligt. Det kan inte bli fel - tvärtom kan det rädda liv. Vår andra uppmaning är att våga berätta om man själv mår dåligt, det är ett viktigt första steg för att få hjälp.

Många gånger kan det medmänskliga stödet räcka men ibland behövs även insatser från samhället. Tyvärr kan det idag ta lång tid att få tillgång till professionellt stöd. Den som kontaktar primärvården har en lagstadgad rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. När det handlar om att få träffa en psykolog visar statistiken att det sker i under fyra av tio fall. Skillnaderna är stora mellan regioner och mellan vårdcentraler.

För Kalmar län finns ingen statistik inrapporterad. Tillgången till snabb hjälp ska inte bero på vilken vårdcentral du råkar tillhöra. Regionen måste säkerställa alla får vård så snabbt som lagen kräver. Ett första steg är att se till att vårdcentralerna rapporterar in statistik, så att regionen kan få reda på om vårdcentralerna uppfyller lagen. Lika viktigt är att kommunerna i länet genomför förebyggande insatser som att utbilda personal om suicid och informationsinsatser riktade till allmänheten.

Att Region Kalmar län och kommunerna kraftsamlar är särskilt angeläget just nu. Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) har med stöd i forskning kopplat till tidigare kriser pekat på att antalet självmord kan komma att öka efter pandemin. Av samma skäl lyfter Folkhälsomyndigheten fram vikten av beredskap.

De resurser som i dag satsas på suicidprevention står inte i relation till hur stort samhällsproblemet är. Om fler vågar prata med människor som mår dåligt - och om samhället förstärker sina insatser - kan liv räddas och en ökning av självmord i Kalmar län efter pandemin undvikas.

Rickard Bracken, generalsekreterare på Suicide Zero

Annons
Annons
Annons
Annons