Annons

"Nu behövs ett nytt investeringsprogram för att rädda bostadsbyggandet”

Bostäder
Det statliga investeringsstödet infördes 2016 med målet att bidra till ökat bostadsbyggande och rimliga boendekostnader, men avskaffades hösten 2021.
Debatt • Publicerad 29 maj 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Regeringen borde nu svälja sin stolthet och rulla ut ett investeringsprogram för att rädda bostadsbyggandet.”Foto: LEIF R JANSSON / TT

Trots kraftig bostadsbrist, byggstopp och handlingsförlamning från regeringen har det fram till nu inte gjorts någon utvärdering av om investeringsstödet uppfyllt sitt syfte eller inte. Resultatet visar att kritikerna målat upp en felaktig bild.

Mitt i en ekonomisk kris står Sverige med kraftig bostadsbrist och inte minst pensionärer, studenter och ensamstående drabbas särskilt hårt. Just nu hade vi behövt något som denna regering valt att ta bort – ett statligt stöd för byggande av bostäder till rimliga månadskostnader. Regeringen har hävdat att det tidigare stödet var missriktat, men vad sade egentligen den oberoende analysen?

Annons

Analysen av investeringsstödet visar att det haft en signifikant effekt på byggtakten sedan införandet. Totalt sett har stödet ökat byggandet med drygt 30 000 bostäder, som alltså inte skulle ha byggts utan stödet. Jämfört med det antalet bostäder som stöden berättigats till, 51 100, motsvarar alltså det ökade byggandet 60 procent. För en lägenhet på 70 kvadratmeter som byggts med stödet har månadshyran i genomsnitt blivit 2 000 kronor lägre än för motsvarande lägenhet utan stöd.

Majoriteten av bostäderna har byggts i växande kommuner. Omkring 35 procent av bostäderna som byggts med stöd finns i storstäder och pendlingskommuner nära en storstad. Ytterligare 47 procent av bostäderna som byggts med stöd finns i större städer och kommuner nära en större stad, varav majoriteten i centralorterna.

I rapportens kompletterande intervjustudie har det framkommit att investeringsstödet har haft stor betydelse för att en majoritet av projekten kunnat förverkligats. I 23 av 43 projekt uppger fastighetsbolagen att stödet antingen var helt avgörande för att projektet skulle genomföras eller att det var osäkert om det hade kunnat genomföras utan stödet.

Regeringen borde nu svälja sin stolthet och rulla ut ett investeringsprogram för att rädda bostadsbyggandet. Annars kommer byggandet sannolikt inte återhämta sig på åratal, med allvarliga konsekvenser för landets bostadsförsörjning.

Inger Borg, ordförande Hyresgästföreningen region Sydost

Marie Linder, ordförande Hyresgästföreningen

Martin Hofverberg, chefekonom Hyresgästföreningen

Annons
Annons
Annons
Annons