"Normer påverkar kvinnors livsinkomst i Kalmar”

Ekonomi
Normer är osynliga regler, fördomar och förväntningar som skapas tidigt i livet. Normerna påverkar olika val vi gör i livet, exempelvis vilken utbildning vi väljer och hur mycket deltid vi väljer den dag vi får barn.
Debatt • Publicerad 22 maj 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Gör det obligatoriskt i undervisningen att lärare synliggör könsmönster och diskuterar uppfattningar vad som är manligt och kvinnligt redan i förskolan.”
"Gör det obligatoriskt i undervisningen att lärare synliggör könsmönster och diskuterar uppfattningar vad som är manligt och kvinnligt redan i förskolan.”Foto: Fredrik Sandberg/TT

Den som tjänar minst är hemma mest – och på så sätt utsätts kvinnor för en ekonomisk dubbelsmocka. De väljer yrken med sämre lön och är därför hemma mer. Våra normer påverkar på så sett den ekonomiska jämställdheten.

De flesta val är i teorin fria. Som exempelvis vilken utbildning vi väljer, men statistik visar att valen i praktiken ofta är könsbundna. Flickor väljer utbildningar som leder till sämre betalda jobb för att sedan följa normen om att mamma är bäst lämpade att ta huvudansvaret för barnen upp till de börjar skolan. Idag anser exempelvis 61 procent av mammorna i en undersökning Länsförsäkringar genomfört att det finns fördomar mot de mammor som går tillbaka till jobbet tidigare än vad normen säger.

Då deltidsarbetet påverkar såväl lön som pension är det förödande att unga mammor mellan 25 och 30 år idag är den grupp som tar ut mest föräldraledighet (85 procent). Generellt tar kvinnor i Kalmar idag ut 70 procent av föräldraledigheten vilket inte är mycket mer än andelen 1999 som då var 87 procent. Jämställdheten i länet går allt för långsamt för att vara hälsosam för kvinnors ekonomiska självständighet.

På detta tema har Länsförsäkringar i rapporten ”Då är pensionerna jämställda” räknat ut att om ingenting görs åt att kvinnor väljer yrken som är sämre betalda och tar den största delen av deltidsarbetet, så kommer våra pensioner vara jämställda först år 2072.

Eftersom inga normer eller kulturer uppstår i ett vakuum eller ur slumpen så går det att förändra de normer som har visat sig begränsa kvinnors rätt att leva ett ekonomiskt jämställt liv. Regeringen betonade den 8 mars att det är det viktigt att påverka de strukturer och attityder som motverkar en jämställd arbetsmarknad. Om inte Skolverket, som ska ansvara för jämställdhetsarbetet i skolan agerar måste jämställdhetsarbetet i Kalmar tas om hand snarast lokalt av kommunen så att lärare synliggör könsmönster och diskuterar uppfattningar vad som är manligt och kvinnligt redan i förskolan.

Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar