Annons

"Naturvård och utveckling i centrum för familjeskogsbruket”

Replik på Öppet brev till Södra, publicerat 16 maj.
Stranda Naturskyddsförening skriver att de vill ha svar hur vi i Södra arbetar med naturvärden och dess inventering. Det här är viktiga frågor och vi välkomnar samtal med andra intressenter.
Debatt • Publicerad 24 maj 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Vi kommer bjuda in föreningen och andra intressentgrupper i Mönsterås kommun till en skogsexkursion.”r
"Vi kommer bjuda in föreningen och andra intressentgrupper i Mönsterås kommun till en skogsexkursion.”rFoto: Christian Hylse

Södra samlar 52 000 privata familjeskogsbrukare i Götaland och för oss är ett hållbart skogsbruk centralt. Skogsägarnas mål ser olika ut, men gemensam är viljan att lämna över något som har ännu större värde än i dag till nästa generation. Både gällande miljö, ekonomi, kultur och socialt.

En viktig del i familjeskogsbruket är därför att bevara och utveckla naturvärden i skogarna. Vi utför alltid naturvärdesbedömningar inför skogliga åtgärder, där vi även tar hänsyn till känd artinformation. Men vi fokuserar inte enbart på enskilda artfynd, utan på att identifiera och bevara de miljöer som är viktiga för att de ska överleva långsiktigt i landskapet.

Annons

Vi arbetar hela tiden för att utveckla vårt naturvårdsarbete. Vår grund är sedan länge god miljöhänsyn vid alla skogsbruksåtgärder, naturvårdande skötsel och att lämna skogar orörda. Sammanlagt avstår Södras medlemmar i dag att bruka skog till ett värde av drygt 20 miljarder kronor för att gynna naturvärden.

Södra och vår verksamhet är också dubbelcertifierad enligt skogsbruksstandarderna FSC och PEFC och för ett år sedan införde vi – som första bolag i Sverige – en naturvårdspremie, så att skogsägare som ägnar sig åt mer naturvård får mer betalt för sitt virke.

Vår organisation består av välutbildade medarbetare som är verksamma ute i skogen och vidareutbildas i naturvård och miljöhänsyn regelbundet. Vi för en kontinuerlig dialog med myndigheterna och deras bedömning är en självskriven del att luta sig mot parallellt med lagstiftning. Vi förstår att det kan finns åsikter om hur lagarna är utformade, men vi är noggranna med att utgå från gällande praxis och myndigheternas tolkning. Skulle dessa ändras, följer vi såklart efter och anpassar vårt skogsbruk.

Men det är viktigt att säga att det inte finns något målsnöre när det gäller hållbarhet och utveckling. För att utveckla vårt hållbara skogsbruk så krävs det att vi alla ständigt utmanar oss och våra processer, även om det innebär att ifrågasätta några gamla sanningar.

I detta ljus tar vi till oss Stranda Naturskyddsförenings frågor och skulle vilja ta dialogen vidare. Vi kommer bjuda in föreningen och andra intressentgrupper i Mönsterås kommun till en skogsexkursion, där vi hoppas få tillfälle att fortsätta diskutera frågorna – denna gång med fötterna i skogen.

Jessica Nordin, miljöchef

Björn Markström, områdeschef Mönsterås verksamhetsområde

Annons
Annons
Annons
Annons