”Nåja, vad är väl en dag på stranden”

Kommunpolitik i Emmaboda
Den kan vara dötrist och långtråkig och alldeles… alldeles underbar.
Debatt • Publicerad 15 maj 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Vi vill möjliggöra för alla barn i vår kommun att skaffa sig härliga sommarminnen eller viktiga sommarjobbspengar.”
"Vi vill möjliggöra för alla barn i vår kommun att skaffa sig härliga sommarminnen eller viktiga sommarjobbspengar.”Foto: Peter Lejon

Sverige är i nuläget under hård ekonomisk press, och det märks tydligast hos de som redan har en tunn plånbok. Hyresgästföreningen, Svenska Röda Korset, Majblomman och Rädda Barnen lät genomföra en SIFO-undersökning i mars i år. Undersökningens huvuduppdrag var att titta på barnfamiljers ekonomiska svårigheter. Det är ingen nyhet att Sveriges ekonomi är hårt ansträngd, och när situationen är sådan är det de som redan har det svårast, som får ta den hårdaste smällen.

Sammanfattande slutsatser från SIFO:s undersökning är att det finns en stor ekonomisk oro hos barnfamiljer idag. Det är betydligt vanligare att ensamstående och sammanboende föräldrar med lägre inkomst behöver låna pengar för att få ekonomin att gå ihop. Detta drabbar barnen, både synligt och osynligt. Det mest synliga är att det inte finns pengar till att klä barnen för rätt årstid, det mer osynliga, men lika drabbande, är att resor under helger och lov uteblir. Organisationerna bakom SIFO-undersökningen föreslår bland annat ”kostnadsfria och subventionerade aktiviteter samt fri tillgång till kollektivtrafik”.

”Många är de barn i Sverige som i sommar kommer bli kvar hemma. Detta då familjen inte har råd att bekosta några aktiviteter. Detta är vi Socialdemokrater medvetna om, och med anledning av det skrev vi i Emmaboda en motion om att anta det erbjudande som KLT (Kalmar länstrafik) gett länets kommuner gällande köp av sommarlovskort för skolungdomar till kollektivtrafiken.”
Inés Ixcot Nilsson, Socialdemokraterna i Emmaboda kommun.

Många är de barn i Sverige som i sommar kommer bli kvar hemma. Detta då familjen inte har råd att bekosta några aktiviteter. Detta är vi Socialdemokrater medvetna om, och med anledning av det skrev vi i Emmaboda en motion om att anta det erbjudande som KLT (Kalmar länstrafik) gett länets kommuner gällande köp av sommarlovskort för skolungdomar till kollektivtrafiken. Med sommarlovskortet kan ungdomarna resa obegränsat i hela länet under sommarlovet.

Vi är positiva till fri kollektivtrafik för unga eftersom det jämnar ut oddsen lite, vi vill möjliggöra för alla barn i vår kommun att skaffa sig härliga sommarminnen eller viktiga sommarjobbspengar. Motionen ställdes till kommunfullmäktige då den skickade vidare för beredning. Bildningsnämnden fattade beslut i frågan vid nämnden.

Bildningsnämnden beslutade då ”att om kommunen ska tillhandahålla sommarlovsbiljetter enligt KLT:s erbjudande kan kostnaden inte belasta bildningsnämndens budget”. Detta då bildningsnämnden inte har budgeterat för att tillhandahålla sommarlovskort. Inköpet av dessa sommarlovskort skulle landa på 565 kronor per biljett, vilket hade gett en kostnad på totalt sett omkring 355 000 kronor. Till saken hör att KLT önskade svar senast 24 mars. Det var med andra ord bråttom att få till ett svar till KLT.

Ärendet hanterades inte vid kommunstyrelsens sammanträde, det sköts fram till ett senare sammanträde istället. Till vår förvåning fanns ärendet inte med på dagordningen den här gången heller på grund av ”en miss”. Vi Socialdemokrater försökte då lyfta in ärendet på dagordningen vid sittande möte men blev nedröstade. Att säga något annat än att minoritetsstyret i Emmaboda kommun försökt förhala frågan är ren lögn.

Idag fanns det en möjlighet att ta ett positivt beslut om kostnadsfri kollektivtrafik för Emmabodas ungdomar. Vi hade kunnat komma in med ett sent svar till KLT, precis som vår grannkommun Torsås gjort, men tyvärr blev det inte så.

Det gör skillnad vilka som styr. Just nu har vi den mest konservativa regeringen i vårt land i modern tid. De prioriterar inte kommuner och regioner där välfärden finns. Hade Socialdemokraternas budget för 2023 vunnit så hade Emmaboda kommun haft ytterligare cirka 9 miljoner kronor att nyttja till till exempel jämlikhetsfrågor som fri kollektivtrafik för unga och gratis skolfrukost. De som får betala för regeringens slarv, och även kommunstyrets slarv, det är barnen.

Inés Ixcot Nilsson, Frida Larsson, Jarkko Pekkala

Per Adolfsson, Dragan Pavlovic och Maria Ixcot Nilsson

Socialdemokraterna i Emmaboda kommun.