Annons

"MUF är de vuxna i rummet i Kalmar län”

Sjukvård, slutreplik i debattrörande virtuella ungdomsmottagningar. tidigare inlägg publicerade 10 och 15 september.
”Huvudpunkten i vår debattartikel utgick ifrån Moderaternas motion som lämnats in till regionstyrelsen redan förra året: Att införa virtuella- ungdomsmottagningar.”
Debatt • Publicerad 2 oktober 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Vår partiledare brukar ofta peka på vikten av att föra en vuxen och mogen debatt och inte vantolka motståndarnas förslag. Tyvärr visar Johanna Wyckmans svar att det är MUF som är de vuxna i rummet i Kalmar län.”Foto: Roger Carlsson

Vi kan först och främst tacka för att regionrådet tagit sig tid för att besvara vår debattartikel, men att som unga politiker få stora anklagelser emot sig var inte det vi väntade oss. Vi ville få en början till en dialog med oss unga som faktiskt engagerar oss och lägger tid i det som påverkar oss och också det vi kan ge vår syn på.

Istället fick vi en knuff bak och blev beskyllda för falska anklagelser: Det vi ville- och vill fortfarande var att se en förändring för oss unga. Det var vårt mål med artikeln. Inte att få falska anklagelser från våra politiska motståndare.

Annons

För, är det inte fel att anklaga oss när vi har två helt olika politiska åsikter? Och anklaga oss för vad exakt egentligen, att vi bryr oss om länets unga? Frågan om ungas psykiska ohälsa är alltför viktig för att hanteras så här, särskilt av ett regionråd. Istället borde länets politiker sträcka ut en hand till oss som ungdomsförbund och resterande i föreningslivet för att ta reda på hur ungdomarna tycker att problemen ska lösas.

I Moderaternas motion fanns det bland annat punkter med som; “att utreda förutsättningarna för att etablera en virtuell ungdomsmottagning på internet". Det vi menar är att EN virtuell mottagning inte bara är just EN virtuell mottagning.

Den skulle kunna ha en bredare service av olika slag som fler antalet timmar på dygnet som både är flexibel dags- och kvällstid. För att också då kunna utreda vidare etableringen av fler, men för att poängtera är detta fortfarande en punkt som regionstyrelsen inte stod bakom.

Vår partiledare brukar ofta peka på vikten av att föra en vuxen och mogen debatt och inte vantolka motståndarnas förslag. Tyvärr visar Johanna Wyckmans svar att det är MUF som är de vuxna i rummet i Kalmar län.

Fanny Karlsson, 1:e vice distriktsordförande MUF Kalmar län och ledamot MUF Västervik och resterande av MUF Västerviks styrelse och MUF Kalmar läns distriktsstyrelse.

Annons
Annons
Annons
Annons