”Moderaterna vet hur kommunen ska utvecklas”

Kommunpolitik i Nybro
”Det går inte att skriva bort sanningen hur gärna C och KD än vill det. Nybro kommun har ingen byggklar industrimark för dagen som kan erbjudas eventuella intresserade entreprenörer.”
Debatt • Publicerad 1 september 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Vi tror att näringslivsenheten måste ha fokus på att jobba med industrietableringar för att få nya arbetstillfällen och därmed skatteintäkter  till Nybro kommun.”
"Vi tror att näringslivsenheten måste ha fokus på att jobba med industrietableringar för att få nya arbetstillfällen och därmed skatteintäkter till Nybro kommun.”Foto: Jan Stenqvist

Det är där problemet ligger. Vilken kommun väljer presumtiva entreprenörer? Den som kan erbjuda färdig mark eller där det tar åratal innan byggstart? Svaret är enkelt och givet. De väljer den kommun som är framsynt och är beredd att göra det enkelt att bygga och starta upp verksamheter. Vi tror att näringslivsenheten måste ha fokus på att jobba med industrietableringar för att få nya arbetstillfällen och därmed skatteintäkter till Nybro kommun. Intäkter vilka kommer att behövas i välfärdsnämnderna.

Vårt största industrimarkinnehav i närheten av Glasporten är stoppad för etableringar på grund av korsningen i Smedstorp. Innan en lösning är på plats får kommunen inte nyttja denna mark. Att Moderaterna inte röstade för inköpet av mark vid Flyebo var på grund av det otroligt höga pris kommunen valde betala. Att Moderaterna, när kommunen köpt in marken, vill utnyttja den är ju en självklarhet. Att C och KD verkar tycka att marken som betalats väldigt högt pris för inte ska utnyttjas känns anmärkningsvärt och beklagligt.

Att blanda in pilotprojektet med arbetstidsförkortning på Kvarnbacken är nästan för lågt att kommentera. Vi vill bara därför än en gång för alla tydliggöra vad ett pilotprojekt är: Det är ett projekt som är ett test under en viss tid, i detta fall ett år, som under tiden projektet löper följs upp mycket noga.

När projektet är slut görs en utvärdering och då beslutar man om man ska fortsätta och eventuellt låta andra verksamheter bli berörda. Det visar på ett tydligt sätt hur långt ifrån näringslivet Nybro kommuns KSO och KD:s gruppledare befinner sig när de inte vet vad ett pilotprojekt är. Om pilotprojektet med fem timmars arbetstidsförkortning/vecka på Kvarnbacken, för att öka frisknärvaron, slår väl ut kommer det kunna betala sig själv.

För Moderaterna i Nybro

Mats Gunnarsson, entreprenör

Hans I Ljungdahl, civilekonom