Annons

Medarbetarenkäten är regionens termometer

Personalpolitik
Publicerad 12 november 2019
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Det har gått två år sedan medarbetarnas syn på arbetsgivaren, sin arbetsplats och arbetssituation senast uppmärksammades. I skenet av den ekonomiska liksom personalkrisen som råder i regionen har också medarbetarnas syn på arbetsgivaren, arbetssituationen och personalpolitiken försämrats.

Det finns många positiva inslag i medarbetarenkäten, de rör dock främst hur medarbetarna uppfattar sin egen arbetsinsats, patientbemötandet och kollegorna. Däremot backar förtroendet vad gäller ledning och styrning. Det utfallet hade vi kunnat peka ut redan innan medarbetarenkäten. Alla som regelbundet finns på arbetsplatser inom regionen, med öppna ögon, känner igen sig.

Annons

Tids- och personalbrist, tung arbetsbelastning samt andra oros- och stressrelaterade faktorer spelar stor roll på personalsäkerheten. Denna kategori sticker ut, då den rasat sedan förra mätningen 2017. Och när personalsäkerheten rasar påverkas givetvis även patientsäkerheten, vilket får konsekvenser inte bara för medarbetarna utan även för medborgarna. Dessa försämringar framtvingar en handlingsplan som vi i politiken gärna vill ta del av och få möjlighet att tycka till om regelbundet. Vi utgår från att arbetet sätter igång snarast.

Medarbetarenkäten är regionens termometer. Endast en fjärdedel av medarbetarna känner stor stolthet att jobba i Kalmar län och därtill instämde bara 14 procent ”till fullo” att Region Kalmar län är en attraktiv arbetsgivare. Hälften, 48 procent, tycker inte det eller har ingen åsikt – vilket i sig är en åsikt; ett direkt resultat av Länsunionens personalpolitik. Vägen till att bli en av landets bästa arbetsplatser känns onekligen allt längre.

Carl Dahlin (M), vice ordförande och 
Kaj Holst (M), Region Kalmar läns personalutskott

Annons
Annons
Annons
Annons