"Med vilken rätt gör regeringspartierna politik av kvinnors rätt att bära slöja”

Religionsfrihet
De flesta kvinnor som bär slöja kommer från Syrien och Irak till vårt land där seden att bära slöja är helt fri. Det är mycket märkligt att rätten och friheten att bära de kläder man vill diskuteras i ett demokratiskt samhälle där den fria viljan står högt
Debatt • Publicerad 14 maj 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Ur ett rättighets- och valfrihets perspektiv är det lika fel att tvinga någon att bära slöja eller att inte bära slöja.”
"Ur ett rättighets- och valfrihets perspektiv är det lika fel att tvinga någon att bära slöja eller att inte bära slöja.”Foto: ANNA HELMERSON / TT / TT

Ännu märkligare blir det när partier som liberalernas kvinnoförbund politiserar frågan. Att SD gör det är förväntat eftersom de nästan bedriver hetsjakt på muslimer och invandrare.

Vi har religionsfrihet och människor i alla åldrar bär kors runt halsen utan att det ifrågasätts som en tvingande handling. Detsamma gäller judiska huvudbonader och frisyrer eller katoliker som fingrar på sina radband.

Muslimska kvinnor bär slöja, hijab, som en symbol för sin religionstillhörighet. Muslimer var inte först med att bära slöja historiskt utan det var kristendomen. Än idag hörs svenska icke muslimska kvinnoröster i media att de skulle önska att bära slöja på nytt.

Margaretha Lööf-Johanson, distriktsläkare.
Margaretha Lööf-Johanson, distriktsläkare.Foto: Arkiv
”Undersökningar visar att de allra flesta bär slöjan med stolthet som ett uttryck för deras religiösa och kulturella identitet. Detsamma gäller de kristnas vilja att bära sina kors långt ner i åldrarna utan att det ifrågasätts. I Frankrike har man en lag om att ingen får visa sin religiösa identitet i sin klädsel i skolan.”
Margaretha Lööf-Johanson, distriktsläkare

Varför ifrågasätts och förbjuds just slöjan i många länder till exempel Frankrike?

Många feminister och kvinnoförbund har en förutfattad mening om att slöja är ett uttryck för ett ofrivilligt val och anser att det är ett förtryck av kvinnan.

Undersökningar visar att de allra flesta bär slöjan med stolthet som ett uttryck för deras religiösa och kulturella identitet. Detsamma gäller de kristnas vilja att bära sina kors långt ner i åldrarna utan att det ifrågasätts. I Frankrike har man en lag om att ingen får visa sin religiösa identitet i sin klädsel i skolan.

Ur ett rättighets- och valfrihets perspektiv är det lika fel att tvinga någon att bära slöja eller att inte bära slöja.

Vad händer i vårt land?

Det är väldokumenterat att slöjbärande kvinnor attackeras i ord och handling öppet ute i samhället av alla kategorier av åldrar och kön för sitt val. I arbetslivet förekommer ren mobbing och vid jobb ansökningar kan den slöjbärande kvinnan diskvalificeras trots att slöjan inte utgör ett arbetshinder. Inom vården bidrar slöjan till ett bättre hygieniskt skydd.

Många yngre slöjbärande kvinnor vill också visa motstånd till många idealiserade kommersiella- och sexualiserade kvinnoideal. De uttrycker en integritets- och frihetslängtan som är värd att respektera och stödja ur ett feministiskt perspektiv.

Slöjtvång i diktaturer

I korrupta diktaturer som Afghanistan och Iran råder däremot ett slöjtvång som ett sätt att kontrollera kvinnan vilket får förödande konsekvenser för dessa samhällen och den enskilda kvinnan. Samma gäller de länder som tillåter tvångsäktenskap för unga flickor

Detta handlande har inte sin grund i den muslimska trons värdegrund som föreskriver att ingen får tvingas till något. Rätten att bära slöja eller inte måste på alla sätt stödjas.

Det utesluter inte att det kan finnas strukturer inom den muslimska religionen med gamla förtryckande mansroller precis som det gör i vårt land av sekulariserade män. Varje år dödas 15 kvinnor i hemmet av sin egen eller fd man och var tredje/fjärde kvinna har utsatts för våld i nära relationer.

Regeringspolitiken

SD och KD vill införa slöjförbud och moderaterna vill göra en utredning om ett sådant tvång.

Nu har också liberala kvinnoförbundet ställt in sig i ledet med en motion och vill utreda frågan för förskola och lågstadium. Slöjförbudet finns inte med i Tidöavtalet. Men det finns idag en majoritet och en positiv hållning till ett slöjförbud i riksdagen. En fortsatt politisering av slöjförbud oavsett ålder är detsamma som ”traska patrull” med SD och deras negativa invandringspolitik Detta är allvarligt i förhållande till andra lagstiftningar som religions-och yttrandefrihet. Hela frågan andas hets mot folkgrupp.

Utreda bör vi istället göra varför vi inte kommer tillrätta med våldet i hemmet och mördandet av svenska kvinnor av sekulariserade svenska män i vårt land

Margaretha Lööf-Johanson, distriktsläkare