GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Mattias Adolfson: ”Detta känns förnedrande för min person”

Inte ens i min vildaste fantasi hade jag kunnat drömma om att bli föremål för en förundersökning därför att man på goda grunder har beviljat bygglov för människor som vill förverkliga sina drömmar.
"Vi var också överens mellan de huvudsakliga blocken att aktivt arbeta för fler bostäder i Kalmar. Bostadsbristen var ett allvarligt samhällsproblem.”
"Vi var också överens mellan de huvudsakliga blocken att aktivt arbeta för fler bostäder i Kalmar. Bostadsbristen var ett allvarligt samhällsproblem.”
Foto: Privat
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Att bli utsatt för detta känns både förnedrande för min person men påverkar så klart också medborgarnas förtroende för politiken i stort. Jag ser ett mönster och det är en tråkig utveckling. Istället för en bra och uppfriskande debatt väljer man att ägna sig åt delvis anonyma anmälningar till olika myndigheter av diverse slag.

Tonläget har också förändrats till misstänkliggöranden och anklagelser om maktmissbruk, arrogans och nepotism, också ifrån ett etablerat parti. Man kan tänka sig att många engagerade ungdomar funderar på om man verkligen vill bli politiker när man riskerar att utsättas för sådana här saker?

Det är viktigt att klargöra att ingen av ledamöterna i samhällsbyggnadsnämnden har haft några personliga intressen i de bygglov som den anonyma polisanmälan bygger på. Anmälaren har enbart valt att ta med majoritetsföreträdare från S, C och V. Bara detta faktum leder till en misstanke om att anmälaren har starka politiska syften. I flera anmälda ärenden har också KD, SD och L varit med och beviljat bygglov. Detta gör ju att förundersökningen kan komma att omfatta även dessa partiers företrädare.

Mattias Adolfson (S).
Mattias Adolfson (S).
Foto: Anders Johansson

"”I samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan var vi också överens om ”att se möjligheter istället för hinder”. Vi hade ett väldigt gott samarbetsklimat utifrån att vi mellan de huvudsakliga blocken ville utveckla Kalmar på bästa sätt, men med lite olika ingångar.”"

När det gäller Moderaterna så har anmälaren gjort ett medvetet val att utelämna ärenden där hela nämnden har varit enig tillsammans. Moderaterna gjorde en kraftig omsvängning i synen på mindre avvikelser från början av 2019. Nu skulle man helt plötsligt bortse ifrån all områdesutveckling, tidigare beslut och gå tillbaka strikt på detaljplanernas bestämmelser som i många fall härrör sig ifrån början och mitten av 1900-talet. Detta trots att verkligheten och utvecklingen i dessa områden har sprungit iväg för flera årtionden sedan.

I områden som exempelvis Lindsdal, Rinkabyholm, Smedby och Ljungbyholm var Moderaternas linje att helt plötsligt säga nej där grannarna tidigare hade fått bygglov av både moderatpolitiker och tjänstemän. Det finns också tydliga skrivningar i plan- och bygglagen att man ska ta hänsyn till hur området har utvecklats över tid. Detta har Moderaterna valt att bortse ifrån.

Om vi går tillbaka i tiden före 2019 så var det mer regel än undantag att hela nämnden var överens kring behandling av bygglov också med mindre avvikelser. I samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan var vi också överens om ”att se möjligheter istället för hinder”. Vi hade ett väldigt gott samarbetsklimat utifrån att vi mellan de huvudsakliga blocken ville utveckla Kalmar på bästa sätt, men med lite olika ingångar.

Vi var också överens mellan de huvudsakliga blocken att aktivt arbeta för fler bostäder i Kalmar. Bostadsbristen var ett allvarligt samhällsproblem som riskerade att hämma hela utvecklingen vilket i sig också påverkar skattekraften och möjligheten att erbjuda god samhällsservice. Unga människor tvingades bo kvar hemma därför att det inte fanns några bostäder.

Vi hade också stora utmaningar med bostadsförsörjningen för våra studenter, vilket i sin tur hade kunnat leda till en sämre utveckling för Linnéuniversitetet.

Under min tid som ordförande hade samhällsbyggnadsnämnden ansvar för flera tusentals bygglov. Flera passerade nämnden för direkta beslut. Här kommer ett axplock som beskriver karaktären på de beslut som jag deltagit i och som den anonyma anmälan omfattar;

# Utbyggnad av Tingsrätten där tjänstemännen förslog att bygglov ska beviljas med liten avvikelse då ytterligare en våning tillåtits tillsammans med att den delvis placeras på prickad mark. I sitt yttrande pekar tjänstemännen bland annat på att en extra våning redan har prövats år 1994.

# Bygglov på Stensö där avvikelser har givits för fastigheteten långt tidigare. Bygglovet gällde ytterligare 10 kvm i en komplementbyggnad. Detaljplanen är ifrån 1947. Många avvikelser i området med start förra seklet.

# Bygglov på Dunö där tjänstemännen föreslog att bygglov ska beviljas med hänvisning till områdets utveckling och tidigare fattade beslut.

# Bygglov i Rinkabyholm där tjänstemän föreslog bifall med hänvisning till att mindre avvikelser ej ska tolkas i absoluta tal utan bedömas från fall till fall.

# Bygglov i Ljungbyholm med en våning utöver planen från 1965. Flera andra exempel på bygglov med två våningar som tidigare beviljats genom åren.

# Bygglov på Strömgatan med inredning av bostad där planen säger kontorsändamål samt överskridande av höjd 2,5 meter. Fastigheten var redan inredd till bostad många år tidigare.

# Utbyggnad av 30 kvm i Lindsdal delvis på prickmark med detaljplan ifrån 70-talet. I detta fall gällde det en familj med ett barn med funktionsvariation och som var tvungen att få till en lösning för att inte behöva flytta. Det fanns också flera exempel på avvikelser långt tillbaka i tiden.

# Bygglov på Revsudden där tidigare planchef, tjänstemän och den samlade politiken gett besked till sökande om att mindre avvikelse kan prövas, flera år tidigare.

# Därutöver finns det ett antal bygglov givna i Krafslösa, Dunö, Boholmarna, och på Svensknabben som är av liknande karaktär som ovan.

När jag går igenom samtliga av de anmälda ärenden som finns ser jag att det finns goda skäl att bevilja bygglov. Plan- och bygglagen är för Samhällsbyggnadsnämnden en bedömnings-lagsstiftning i sin myndighetsutövning.

Det finns inga fasta tal om vad som är liten avvikelse och hänsyn ska tas till utvecklingen i området. Samtliga bygglov har vunnit laga kraft där både grannar och överprövande myndigheter har haft möjlighet att överklaga. En fällande dom utifrån anmälan skulle få stora konsekvenser för hela kommun-Sverige som är svåra att överblicka. Hur många fritidshusområden har vi i Sverige som har omvandlats till mer permanentboende? Hur många gamla industriområden finns där karaktären har förändrats till mer av handels- eller idrottsområden? Hur många bostadsområden från förra seklet finns där utvecklingen har sprungit ifrån bestämmelser i gamla detaljplaner?

I Kalmar har vi cirka 700 detaljplaner och områdesbestämmelser som är omöjliga att hålla uppdaterade utan att ta extremt mycket resurser i anspråk. Det är också en av anledningarna till att det nu pågår en utredning nationellt i syfte att modernisera lagstiftningen kring detta område ännu mer.

Mattias Adolfson (S)

Läs mer