Annons

”Mat för alla inom planetära gränser”

Livsmedel
Mat måste vi alla ha. Det finns ett starkt rättviseperspektiv i att alla får tillräckligt med ochtillräckligt näringsrik mat. Och hur vi producerar vår mat är avgörande för vem som får äta sig mätt såväl som för hur både planeten och vi mår.
Debatt • Publicerad 27 september 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Sättet vi brukar vår mark med konstgödning, bekämpningsmedel och monokulturer har försvagat ekosystemet med minskning av både biologisk mångfald, markbördighet och mikroliv i marken.”
”Sättet vi brukar vår mark med konstgödning, bekämpningsmedel och monokulturer har försvagat ekosystemet med minskning av både biologisk mångfald, markbördighet och mikroliv i marken.”Foto: John Alexander Sahlin / TT

Antalet måttligt till allvarligt hungriga människor har har ökat med 745 miljoner sedan år 2015.

För flera år sedan lanserade Stockholm Resilience Center med Johan Rockström i spetsen nio planetära gränser för den påverkan planeten tål för vår överlevnad. Efterhand som tiden gått har en efter en av dessa gränser konstaterats passerad. Gemensamt för de överskridna gränserna är att det moderna industrijordbruket påverkar dem alla och för vissa i mycket hög grad.

Annons

De överskridna gränserna gäller biologisk mångfald, klimatpåverkan, kväve- och fosforflöden, kemiska föroreningar samt markanvändning och vattencykler.

I Kalmar län är jordbruket en viktig näring som bidrar stort till inhemsk matproduktion. Samtidigt orsakar jordbruksproduktionen cirka en tredjedel av länets totala utsläpp av växthusgaser (koldioxid, metan och lustgas). Det bidrar rejält till Östersjöns övergödning. Sättet vi brukar vår mark med konstgödning, bekämpningsmedel och monokulturer har försvagat ekosystemet med minskning av både biologisk mångfald, markbördighet och mikroliv i marken.

Detta har gjort marken mindre stresstålig vid de extrema väderhändelser med torka och skyfall, som följer av klimatförändringarna. Den negativa spiral vi har idag inom matproduktionen är en följd av en mycket aktiv politik sedan decennier. Genom finansiella stöd, forskning, utbildning och rådgivning har utvecklingen styrts.

Den 31 maj i år publicerade Johan Rockström tillsammans med ett flertal andra forskare en artikel i Nature med en uppgradering av systemet med planetära gränser. Genom att lägga till ett rättviseperspektiv i systemet blev det också möjligt att beräkna gränserna även på regional och lokal nivå. Då går det att räkna fram var överskridandet av dessa gränser skapar störst orättvisa och identifiera nödvändiga åtgärder.

Genom att inkludera rättviseperspektivet blir människans beroende av fungerande ekosystem tydligt. Med detta tillagt konstaterar forskarna att uppvärmningen måste begränsas till 1 grad. Den gränsen är redan passerad och vi ser bland annat hur människor flyr områden med 52 graders hetta och år av torka.

Vårt län är ett skog- och jordbrukslän med lång kust mot Östersjön. Vi ser ett behov av en sårbarhetsanalys av dessa näringar: hur de påverkar och blir påverkade av de överskridna planetära gränserna. Ett rättviseperspektiv med både global och lokal utgångspunkt måste vara en viktig del av analysen. Denna analys blir sedan grunden för prioritering av nödvändiga åtgärder.

I väntan på detta hänvisar vi till boken ”En jord för alla – ett manifest för mänsklighetens överlevnad”, med Johan Rockström som en av författarna. Där framhålls tydligt att jordbruket måste läggas om och bli regenerativt för att bidra till läkning av de planetära systemen, som är grunden för att planeten ska kunna ge näringsrik mat åt alla.

Projektet ”Vi ställer om” inom Klimataktion Kalmar län i samarbete med nätverket Folk och Frö arbetar utifrån devisen ”se helheten och ta ansvar lokalt”. Tisdagen den 26 september anordnar vi en öppen föreläsnings- och samtalskväll på TIC-huset om regenerativt jordbruk.

Daphne Thuvesson och Aina Hagberg, för projektet ”Vi ställer om” inom Klimataktion Kalmar län, Folk och Frö, Kalmar

Annons
Annons
Annons
Annons