"Luftslottet som sprängdes”

Det är inte bara titeln på en av Stieg Larssons bästa böcker, det är även en rubrik som riskerar att sättas på ombyggnationen av Bjurbäcksskolan. Att skolan behöver ett rejäl lyft är alla partier i kommunen rörande överens om. Det vi inte är överens om är vad skolan ska innehålla, och i vilken ordning saker ska göras.
Debatt • Publicerad fredag 06:10
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Vi är oroliga för att Bjurbäcksskolans ombyggnation blir just bara ett luftslott. Det vi saknar är öppenhet och konstruktiv dialog.”
"Vi är oroliga för att Bjurbäcksskolans ombyggnation blir just bara ett luftslott. Det vi saknar är öppenhet och konstruktiv dialog.”Foto: Peter Lejon

Nämnden beslutade 2019 att ge förvaltningschefen i uppdrag att skyndsamt påbörja projektering av skolan. 4 år senare är fortfarande inte det första spadtaget taget. Till en början låg den beräknade slutsumman på lite över 70 miljoner, men den kommer med största sannolikhet inte landa under 100 miljoner.

Tydlig information och skriftliga underlag.

För att ta kloka beslut behöver information vara öppen och tillgänglig för alla. Oppositionen i nämnden har fått rapporter och underlag muntligt på nämnden, samt skriftligt under eller efter nämnd. Informationen har främst handlat om analyser som gjorts kring långsiktiga prognoser för barn- och elevunderlag. Att rapporter och underlag skickas ut skriftligt under eller efter nämndsmöten omöjliggör förberedelser enskilt och i partigrupp.

”Tydlighet kring vad som ska göras, varför det görs, när det ska göras och vem eller vilka som ska göra det utgör grunden för en röd tråd. Avsaknad av struktur och tydliga planer slutar oftast i totalt kaos. När vi pratar om renovering av Bjurbäcksskolans högstadium saknas tydligt den röda tråden.”
Frida Larsson, Socialdemokraterna i Emmaboda kommun.

Detta gör att konstruktiva samtal med övriga politiker vid sammanträdesbordet uteblir. Många beslut fattats med följande ordalydelse: ”att med kännedom anteckna informationen till protokollet”. Det känns inte tillfredsställande när det handlar om ett projekt som är så stort och kostsamt, men som främst handlar om vår gemensamma framtid i form av utbildning för våra barn.

En tydlig ”röd tråd”.

Tydlighet kring vad som ska göras, varför det görs, när det ska göras och vem eller vilka som ska göra det utgör grunden för en röd tråd. Avsaknad av struktur och tydliga planer slutar oftast i totalt kaos. När vi pratar om renovering av Bjurbäcksskolans högstadium saknas tydligt den röda tråden. Detta gör att projektet riskerar falla ihop likt ett korthus med följd att kostnader skenar, och en lärmiljö som inte gör skillnad för att uppnå höjda resultat för eleverna, eller bättre arbetsmiljö för våra hjältar lärarna. Kartläggning och analys om varför skolresultaten sjunker och vad som behöver göras saknas totalt alternativt har ej blivit presenterat.

Schysta spelregler.

Schysta spelregler enligt oss Socialdemokrater är en god, rak och öppen dialog med alla inblandade parter. Det kan exempelvis handla om bra samverkan med fackliga företrädare, skyddsorganisation, förvaltningsledning, elever, föräldrar, andra delar av kommunorganisationen samt med oss politiker. Detta är något som saknas när vi pratar om detta projekt.

Att få ta del av protokoll från samverkansmöten mellan arbetsgivare och fackliga företrädare, projektgrupp, styrgrupp, skyddsorganisation, föräldraråd, elevråd, personal med flera är en del i beslutsprocessen och borde vara en självklarhet för att politiken ska ta kloka beslut i frågan. Dessa protokoll får vi tjata oss till och när vi väl får fram handlingarna har stora luckor blivit tydliga. Det är inte alltid det förs protokoll, många gånger handlar det om så kallade minnesanteckningar, anteckningar som inte justeras.

Det är även oklart var vissa beslut fattas, av vem och varför. Ett exempel är den fråga som vi Socialdemokrater ofta återkommer till, fritidsgården. Vi Socialdemokrater har vid flera tillfällen markerat tydligt för minoritetsstyret att vi anser att den ska ligga kvar på skolans område. Detta av många anledningar, främst för att fortsätta värna det goda samarbete som finns mellan skolan och fritidsgården idag. Men också för att vi har många utmaningar i vårt samhälle idag, med bland annat fler och fler ungdomar som behöver stöd och hjälp.

När vi Socialdemokrater efterfrågar tydliga, informativa och skriftliga underlag, en tydlig röd tråd och schysta spelregler så möts vi av alla möjliga argument och dåliga ursäkter. Detta kan resultera i just det som vi är oroliga för, att Bjurbäcksskolans ombyggnation blir just bara ett luftslott. Det vi saknar är öppenhet och konstruktiv dialog.

Frida Larsson, Jarkko Pekkala och Maria Ixcot Nilsson

Socialdemokraterna i Emmaboda kommun